Wednesday, January 16, 2008

Roboti i sablasti-II deo

Iz knjige “Roboti i sablasti” izbor iz neobjavljenih drama Borislava Pekića, izdatih u Novom Sadu, 2006, “Solaris”; drama “Radjanje jednog zapisnika” (1970. godine). Izbor Ljiljane Pekić.

Nema meda i mleka u zemlji revolucije koja se za odbrambeni rat sprema, a ljudi samo od svoje privatne bede prave propagandu.
*****
Inundation

Znak pitanja je bio dobar, čak i napredan znak, dok je izražavao nepoverenje prema postojećoj buržoaskoj stvarnosti. Ali čim se promenila stvarnost, znak je, dijalektički, postao nazadan. Tačke samo zadržavaju. Zbog parada i proklamacija ostaje znači samo znak usklika.
*****
Dijalektički se eksploatator protivu eksploatacije bori već samim eksploatisanjem. Ukoliko bezdušnije eksploatiše, on izaziva sve veći otpor i objektivno pomaže revoluciju.

A onaj ko revoluciju pomaže je revolucionar. Ako bi se medjutim odrekao eksploatacije, on bi time otupeo oštricu klasne borbe i objektivno postao kontrarevolucionar. Što je neizbežno dijalektički princip.

No comments: