Friday, January 04, 2008

Farse – misli-IV deo

Iz knjige “U Edenu, na istoku” 11. tom Odabranih dela Borislava Pekića, izdatih u Beogradu, 1984, “Partizanska knjiga”; iz drame “Siva boja razuma” (1979. godine). Izbor Ljiljane Pekić.

Na koji način čovek da nadje nekoga koji bi njegov položaj razumeo? Ne njegovo mišljenje nego njegovo pravo da ga ima.
*****
Vladajuće mišljenje u Americi drži, izgleda, da svi crni moraju biti za integraciju s belim – ko, normalan, ne bi hteo da bude privilegovan? – a ako se izuzetak i nadje, taj mora biti s one strane uma.
*****
Crni Muslimani smatraju kako samo potpuno i definitivno odvajanje od bele zajednice njenoj može doneti stvarnu nezavisnost, gradjanska prava i samopostovanje.
*****
Sporna je dijagnoza na osnovu rasističke predrasude da svako mora žudeti za društvom belaca. Zar samo bolest daje pravo crncima na odbijanje bele civilizacije?
*****
Beli mozak automatski jedan akt, nespojiv sa idejom o njegovoj supremaciji, definiše kao – sumanut.
*****
Different views
Rašireno je uverenje da su savremeni gradjanski teroristi reaktivirani ludaci.
*****
Nirnberške presude proglasile su eutanaziju duševnih bolesnika zločinom protiv čovečnosti. A Nemci su gasirali i zdrave ljude. Samo zdravi su ubijani po drugoj liniji.
*****
Kada politički faktori determiniraju medicinske kriterijume, kad se, tim putem, dolazi do definicije po kojoj je mentalno zdrava osoba samo ona koja se miri s poretkom stvari, a bolesna svaka koja mu se opire, nije čudno što se javlja antipsihijatrijska škola koja uči ....”da je suština psihijatrije u represiji revolucionarne podsvesti u ime države i da je njena istorija, istorija metoda kojima društvo slama psihološki otpor protiv vladajućih uslova života”.
*****
Naučnici imaju pravo da nam zbunjuju zdravu pamet.
*****
Kada se neko razlikuje, potrebno je da se to njegovo pravo poštuje bar koliko i drugo da se ni od koga i ni od čega ne razlikuje.
*****
Kada bi svi znali koliko je sve sivo, prljavo i bezbojno, bili bi primorani da povodom toga nešto preduzmemo. Morali bi svet čistiti, prati, strugati, četkati, glancati sve dok ispod naslaga vlastitog djubreta ne otkrijemo možda i kakvu pravu boju.

No comments: