Friday, August 31, 2007

Ideje o politici – 5. deo

Ideje o politici iz raznih dela Borislava Pekića; izbor Ljiljane Pekić.

Čudno je da ljudi o politici sve više govore ukoliko su manje kadri da na nju utiču.
*****
Metode krajnje levice i krajnje desnice dodiruju se, izjednačuju, i svet koji bi ga oni nama pružili, jednak je.
*****
Different viewsAristotelovo poimanje politike, kao veštine zajedničkog života, još uvek mi se čini njenom najboljom i najpraktičnijom definicijom.
*****
Šta je revizionizam? Preobraćeništvo koje je stalo na pola puta.
*****
Šta je preobraćeništvo? Revizionizam koji je otišao do kraja.
*****
Tvrdnja da je sve politika i da je politika sve, ima za podmukli cilj da sve ljudske aktivnosti, od kojih su mnoge iznad politike i sveobuhvatnije od politike, podredi kriterijumu društvene koristi i sudu nižih političkih sila, svejedno, pripadaju li vlasti ili opoziciji.
*****
Oni koji lične nedostatke pokušavaju da pretvore u javne vrline, završavaju kao žrtve tih nedostataka kad ove zaista postanu javnim vrlinama. (Jedan od istorijskih primera je Mara.)
*****
Politika je jedino polje u kome sopstvene interese možete proturiti kao opšte, a da vam pri tome pljeskaju.
*****
Sovjetska istoriografija još i sada odbranu Španske republike u građanskom ratu – koju su u međuvremenu izdali – smatra velikim delom svoje internacionalističke politike. Deheroizacija je mučan i dugotrajan proces, ne stoga što bi se za ovim ili onim herojem, pa i najvećima, žalilo, nego što bi s njima i njihovim biografijama oštećene ili za uvek bile i neke druge neistine.
*****
Dobre se zavere sastoje uvek od jednog jedinog imena. Sve drugo nema značaja. Svi su ostali samo menestreli. Tuđe pesme poju.
*****
Zalaganje za politički stav, koji je u izvesnom razdoblju uziman kao primeran, promenom spoljnih uslova, mnogo godina kasnije, može biti pozvano na odgovornost.
*****
Pregovori su mahom uspešni, nakon čega je svetska situacija – takođe kao i uvek – postajala sve gora. Pregovori su uvek sve bolji, situacija sve gora.
*****
Ako čovek igra prljave igre, mora se malo i sam uprljati. Kroz kloaku se ne prolazi kao kroz parfimeriju.
*****
Anonimnost u politici se ne isplaćuje kao tajnost u poslovima.
*****
Niko ne može računati na izbor u američka predstavnička tela s nejasnim, neurednim, sumnjivim porodičnim odnosima. U tome ima trezvene logike, nipošto samo puritanskih predrasuda. Narod je, s urođenom sebičnošću zanemarenog istorijskog underdoga, znao da će onaj ko ne mari za najbliže još manje brinuti za one daleko, za ljude koji su mu na staranje predati igrom izbornog slučaja, a ne zbiljom krvnih spona.
*****
Originalnost je političaru korisna koliko i rupa u glavi. Od originalnosti u politici skuplja je jedino bezumnost, originalnost dovedena do njene prirodne granice. Da bi nekažnjeno bio originalan, političar mora biti svemoćan, mora biti Hitler ili Staljin.

No comments: