Thursday, April 13, 2023

TAMO GDE LOZE PLAČU, MXXXXVIII

 

TAMO GDE LOZE PLAČU, MXXXXVIII, Službeni glasnik, Copyright © Borislav Pekić   

UMETNIČKA FORMA I INTELIGENCIJA

 

Umetnička forma je incident između sveta i svesti u njemu. Takođe, svesti i sveta u njoj. Formu stvara iskustvo koje je logično. Svaka je umetnička forma logična ako izražava i koliko izražava to iskustvo ...

Inteligencija može poimati samo u gotovim logičkim obrascima. Pošto svet uzima u obliku koji mu je sama dala, ispitujući ga, inteligencija ispituje, samu sebe, zakone vlastite forme. Inteligencija ne saznaje ništa do sebe. Samosaznanje je jedini oblik refleksivnog saznanja. Spoznaja, koja zaobilazi inteligenciju, i sa suštinom stvari uspostavlja neposredan kontakt, jedina je kadra da nas približi istinama koje sada primamo kao saopštenja inteligencije o samoj sebi...

Umetnička forma je, takođe, oblik što ga inteligencija pripisuje svetu, a u stvari je njen oblik, oblik same inteligencije. U tome smislu svaka je umetnost — neistinita...

No comments: