Friday, April 07, 2023

TAMO GDE LOZE PLAČU, MXXXXIV

 

TAMO GDE LOZE PLAČU, MXXXXIV, Službeni glasnik, Copyright © Borislav Pekić

KNJIŽEVNE NOVINE

(GODINA XX. PLAVA SERIJA)

Sa grupom pisaca ulazim u redakciju Književnih novina. Kome je došla ta ideja, nisam pametan .. . Imam zamašan talenat za neprilike, ali i za izgovore kojima kasnije objašnjavam zašto sam u njih morao upasti. Ulazim i u ovu koja se zove redakcija Književnih novina.

*

KUĆICA RAKA PUSTINJAKA

I opet A. France (»Trebalo bi, dakle, umreti, pa da čovek bude nevin i miran?« — »Pripazite se opet, umreti, to je izvršiti čin čija se zamašnost ne da izračunati.«)

Ponekad mi se čini da je sve što sam do sada napisao samo mimikrično i kontrapunktalno variranje teme nevinosti kao svedočenja o našim koprcanjima da umaknemo od svojih mitova ...

Kućica Raka Pustinjaka je moj nedostižni cilj. Da mi se domoći takve Kućice, bilo kakvog azila, osim možda ludačkog (najzad, zašto ne?), čini mi se da bi ostatak života sasvim udobno mogao proživeti prezirući sebe.

 

No comments: