Thursday, April 27, 2023

TAMO GDE LOZE PLAČU MLV deo

 

TAMO GDE LOZE PLAČU MLV deo, Službeni glasnik, Copyright © B. Pekić 

REŠENJE 09—1, BR. 4084, OD 23. IV. 1970

 

15. maj. 1970. »Socijalistrčka Republika Srbija. Grad Beograd. Gradski sekretarijat za unutrašnje poslove. Odeljenje za pogranične poslove, putne isprave i strance. 09—1 Br. 4084. 23. IV. 1970. Gradski sekretarijat za unutrašnje poslove grada Beograda, po službenoj dužnosti, a na osnovu člana 42, st. 2 Zakona o putnim ispravama Jugoslovenskih državljana (Službeni list SFRJ broj 53/67) i; člana 202, st. 1, u vezi sa članom 206 Zakona o opštem upravnom postupku (Službeni list SFRJ broj 18/65) donosi

 

REŠENJE

Oduzima se pasoš broj CA—096665 za putovanje u inostranstvo BORISLAVU PEKICU iz Bgd, Prote Mateje 20, izdat od ovog Sekretarijata, dana 9. IV. 1970 godine.

OBRAZLOŽENJE

Ovaj Sekretarijat, na osnovu činjenica i okolnosti utvrđenih u postupku, našao je da su se stekli svi uslovi iz člana 42, st. 1 Zakona o putnim ispravama jugoslovenskih državljana, što znači da su posle izdavanja pasoša nastupili razlozi iz člana 1, st. 1, tačka 6 Zalcona o izmeni Zakona o putnim ispravama jugoslovenskih državljana (Službeni list SFRJ broj 27/69), pa je zbog toga rešeno kao u dispozitivu.. . U smislu člana 18 OZAT, taksa za ovo rešenje nije naplaćena ...«

Uveče u Klubu književnika srećem M. R. Pre neki mi je dan rekao da mu je oduzet pasoš. Bio sam ljut. »Preduzećemo nešto.« Rekao sam. Sad me pita: »Je si li povodom mog pasoša nešto preduzeo?« »Nisam.« Kažem. »Preduzeli su oni. Oduzeli su ga i meni.« ...

 


15. maj. 1970. »Socijalistrčka Republika Srbija. Grad Beograd. Gradski sekretarijat za unutrašnje poslove. Odeljenje za pogranične poslove, putne isprave i strance. 09—1 Br. 4084. 23. IV. 1970. Gradski sekretarijat za unutrašnje poslove grada Beograda, po službenoj dužnosti, a na osnovu člana 42, st. 2 Zakona o putnim ispravama Jugoslovenskih državljana (Službeni list SFRJ broj 53/67) i; člana 202, st. 1, u vezi sa članom 206 Zakona o opštem upravnom postupku (Službeni list SFRJ broj 18/65) donosi

 

REŠENJE

Oduzima se pasoš broj CA—096665 za putovanje u inostranstvo BORISLAVU PEKICU iz Bgd, Prote Mateje 20, izdat od ovog Sekretarijata, dana 9. IV. 1970 godine.

OBRAZLOŽENJE

Ovaj Sekretarijat, na osnovu činjenica i okolnosti utvrđenih u postupku, našao je da su se stekli svi uslovi iz člana 42, st. 1 Zakona o putnim ispravama jugoslovenskih državljana, što znači da su posle izdavanja pasoša nastupili razlozi iz člana 1, st. 1, tačka 6 Zalcona o izmeni Zakona o putnim ispravama jugoslovenskih državljana (Službeni list SFRJ broj 27/69), pa je zbog toga rešeno kao u dispozitivu.. . U smislu člana 18 OZAT, taksa za ovo rešenje nije naplaćena ...«

Uveče u Klubu književnika srećem M. R. Pre neki mi je dan rekao da mu je oduzet pasoš. Bio sam ljut. »Preduzećemo nešto.« Rekao sam. Sad me pita: »Je si li povodom mog pasoša nešto preduzeo?« »Nisam.« Kažem. »Preduzeli su oni. Oduzeli su ga i meni.« ...

 

 

No comments: