Friday, April 28, 2023

TAMO GDE LOZE PLAČU MLVI deo

 

TAMO GDE LOZE PLAČU MLVI deo, Službeni glasnik

S MRTVIM PLEMENOM MOJIH STVARI

Mislio sam da mi je zemljoopisna karta moje sobe uglavnom poznata. Verovao sam da su mi u tančine poznati njeni izgledi u svako doba dana, čak i tajanstvene neobičnosti kojima se ponekad predaje noću, kad stvari misle da ih niko ne gleda. Osobito njen tajni život. Njeno mrtvilo liči na šumu konzerviranu u nekom zaleđenom pejzažu. Šuma je nepomična, ali mi naslućujemo da živi; osećamo neki čudesan nemir u toj nepokretnosti, pokret bez menjanja položaja, treperenje vazduha, iako je ono nemoguće . . .

Noćas sam se probudio i osetio da nisam sam. Mrtvo pleme mojih stvari disalo je oko mene kao da se sprema na skok ...

Šta smo mi to učinili s materijom da nas toliko

mrzi?

Stvari leže ispred mene, u auri stone lampe, naježene od zime, s licem izlizanim od mog dodira, s ranama koje sam im naneo .. . Ne mire se sa formom u koju su položene kao u grob. Iz tih prinudnih oblika, otisaka proizvoljne ljudske imaginacije, sprema se revolt u kome će propasti naša civilizacija, civilizacija slepih rukotvorina ...

Ležao sam dugo budan, ugasio lampu i mirovao u tmini, uvučen u nju kao u tesnu rukavicu. Razmišljao sam o tome šta smo sve povredili svojom istorijom, šta sve uništili svojim progresom, šta sve oskrnavili svojom antropocentričnom samoživošću. I kad će i kakva kazna doći da sa nama svede račun .. .

Hoćerno li potonuti kao što je potonula Platonova Atlantida, zemlja o kojoj su Solonu sveštenici Saisa pričali čudesa, zabeležena na sferičnim stubovima svojih hramova, da iza sebe jednom drugom čovečanstvu, ili drugoj biološkoj vrsti, ostavimo samo — ružnu uspomenu na Veliki potop ...

No comments: