Monday, November 23, 2020

Život na ledu L124 deo

 

Život na ledu L124 deo, Službeni glasnik, Copyright © Borislav Pekić

Subota, 25. juni 1983. godine.

S. B. K. – ludačka brigada . Hitler’s Children.

U Bekerovoj knjizi Hitler’s Children – The Story of the Bader Meinhof  Gang nalazim u poglavlju „The Killing“ ili „Ubijanje“, na strani 256, pa dalje jednu priču koja bi mogla da posluži kao neuporediva osnova za jednu dramu, mnogo potresniju i dublju od drame „Mara-Sad“. Ja ću ovde izneti samo suve podatke onako kako ih ređa Beker. Prevod:

„(...) Na psihijatrijsko-neurološkoj klinici Hajdelberga radio je doktor medicine Volfgang Huber koji je bio postavljen na to mesto u 29. godini, avgusta 1964. godine. U decembru 1969. dr Huber je organizovao grupnu terapiju svojih pacijenata da protestiraju protivu dr fon Bajersa i menadžmenta klinike.

Na svojim sesijama grupne terapije dr Huber je propagirao ideje da je kasno kapitalističko društvo Federalne Republike bolesno te da zato neprestano producira fizički i psihološki bolesne ljude, a da to može biti jedino promenjeno revolucionarnom akcijom samoga društva.

21. februara 1970. dr Hubert je bio otpušten sa pozicije naučnog asistenta na klinici. Njegov advokat međutim uložio je pravni prigovor protivu tog otpuštanja i 28. februara dr Huber je pokupio svoje pacijente, koji su prodrli u kancelarije administracije, okupirali ih, dok je dr Huber lično otišao rektoru upozoravajući ga da će izvesni njegovi pacijenti počiniti samoubistvo.

Nađen je kompromis. Univerzitetska administracija je pristala da i dalje plaća dr Hubera sve do 30. septembra 1970. godine i da mu obezbedi četiri sobe na Univerzitetu.

Obezbeđeni novcem i glavnim stanom, duševni bolesnici i njihov lekar konstituisali su se u organizaciju koju su nazvali ’Socijalistički bolesnički kolektiv’ ili SPK. 25. marta 1970.

Četiri člana SPK prodrla su u kancelariju direktora koji je bio na konferenciji sa nekim drugim doktorom i zahtevala da on potpiše i stavi pečat na jedan recept koji nije bio ispunjen. Direktor je odbio. Naljućeni bolesnici su ga napali nazivajući ga nacističkim ubicom. Direktor je pozvao policiju da ih ukloni iz kancelarije.

No comments: