Tuesday, November 17, 2020

Život na ledu L120 deo

 

Život na ledu L120 deo, Službeni glasnik, Copyright © Borislav Pekić

Petak, 24. juni 1983. godine.

Ferment i cement. Beleška povodom Markuzea

Markuze kaže da su oni koji su nekada bili ferment socijalne promene postali ferment socijalne kohezije. Možda bi bolje bilo reći da su oni koji su nekad bili ferment socijalne promene postali cement socijalne kohezije.

 

No comments: