Friday, September 25, 2020

Život na ledu L84 deo

 

Život na ledu L84 deo, Službeni glasnik, Copyright © Borislav Pekić

Sreda, 20. 4. 1983. godine

Svet kao eksperiment i njegova zamorčad (nastavak)

Ovo stanovište je optimistično. Ono pretpostavlja da postoji viša inteligencija koja sa nama eksperimentiše i koja od toga ima izvesne koristi. 

Ali zamislimo da takve više inteligencije nema. Zamislimo da smo mi u odnosu na stalno promenljive uslove opstanka prosto zamorčad iz čijeg ponašanja nažalost nikakva viša istraživačka inteligencija ne izvlači nikakve zaključke. 

Da smo mi jedan prirodan, ali nekoristan eksperiment. Besmisao koja se igra smislom. Izlaz bi naravno bio u racionalističkoj filosofiji, po kojoj mi eksperimentišemo sami sobom da bismo doveli do progresa. 

Taj izlaz je sumnjiv, eksperimenti ne daju dobre rezultate i ma koliko se trudili da u naše eksperimentalne procese sa samim sobom i sa svetom u kome živimo unesemo neki red, cilj toga reda se ne vidi.

 

No comments: