Tuesday, September 15, 2020

Život na ledu L76 deo

 

Život na ledu L76 deo, Službeni glasnik, Copyright © Borislav Pekić

Utorak, 12. april 1983. godine.

Viktorijansko ponašanje savremenih vlada.

Postojalo je pravilo za ponašanje viktorijanske dece. Viktorijanska deca morala su se tako ponašati da se vide, ali ne i da se čuju. Savremene vlade morale bi se videti, ali ne i osećati. Nažalost mnoge od njih ne vide se, ali se utoliko više osećaju, a većina se i oseća i vidi.

No comments: