Tuesday, August 27, 2019

Tigrovi u čizmama, Tamo gde loze plaču

Tigrovi u čizmama Tamo gde loze plaču

Službeni glasnik 2015, Copyright © Borislav Pekić 

TIGROVI U ČIZMAMA OD SEDAM MILJA 

 Umesto da ideje privuku sebi, vizionari dopuštaju da ih ideje odvuku tamo gde ih ni čovek, ni istorija ne mogu pratiti. Umesto da cilj približe vremenu, oni vreme guraju cilju. Utopističke mačke u čizmama od sedam milja postaju povremeno tigrovi. Tada su osetljivi i na najsitnije nijanse u ciljevima, ali ne i na najgrublje u sredstvima …

Ostvarivanje velikih ideala počiva na zadovoljenju malih. Nije državnik onaj koji zamisli najbolju moguću zajednicu, nego onaj koji u postojećoj otkrije i odneguje najbolja sredstva da se ona uspostavi …

No comments: