Tuesday, August 06, 2019

MARGINALIJE I MORALIJE, DEO CCLXXVI

MARGINALIJE I MORALIJE, DEO CCLXXVI 

Izdavač © 2014 Službeni glasnik, Copyright © 1991 Borislav Pekić 

 ŽENA 

 Prava žena nikad ne zna stvarno koga voli, sve dok ne oseti bol zbog njegovog odsustva... ili prisustva...
 „Čisti i nečisti ili Čudo u Jabnelu“ 

 Rodoljubi su muškarci. Žene samo oplakuju rodoljube.
 „Generali ili srodstvo po oružju“ 

 ŽIVOT

 Zar je materinska ljubav pre hiljadu godina toliko dobila u snazi, da jedna buržujka više ne može da kaže svom sinu: „Sa štitom ili na njemu?“ Zar je Kornelija Grasi manje volela svoju decu od moje majke? Zar je život za hiljadu godina toliko dobio na važnosti, da nijedno sredstvo u njegovu odbranu nije zabranjeno? Zar više nema ruke koja bi se za istinu sama stavila u plamen? Zar je kukavni život jednog kasapina iz predgrađa vredniji od Nejevog, koji samo u toku jedne bitke izmenja više konja ispod sebe nego što jedan buržuj ima misli u toku čitavog života? Zar je smrt postostručila svoju nepopravljivost, kada je se danas plašimo sto puta više nego juče?
 *****
Besmisleno je skolastičko utvrđivanje eventualne međusobne prednosti „tehnokratije“ i „prirodnog života“ ako ne znamo ništa o tome koje od to dvoje aktuelizira ono racionalno u kategoričkom samorazviću energije. Bez toga je nemoguće načiniti distinkciju između racionalnog i stvarnog, a bez nje je nemoguće biti pozitivno aktivan.
 Političke sveske 

 Život – to je avantura, a svaka avantura je nada koja se rađa.
 *****
 Život nije jedno celovito, koherentno življenje, nego smrt ispresecana munjama života. U jednom smislu volja zaostaje za životom, jer ne učestvuje u smrti, u drugom smislu ona ga prevazilazi, jer mu daje dvostrukost.
 *****
Ko nikad nije doživeo neku pustolovinu u koju je kao svoj obol uneo sam život ili slobodu ili ljubav, nadu, poverenje, ma šta, taj nikad neće iskusiti lepotu ovog prokletog života. Ili su to osećanja kockara? Ako jesu, onda su nešto najuzvišenije, jer se večito ponavljaju, a nikad nisu ista.
 *****
Egzistencija nema svoju prošlost ni svoju budućnost – samo sadašnjost.
 *****
Život sam po sebi nije nikakva prednost. Ni smrt, takođe.
 Život na ledu 1955/59

No comments: