Tuesday, April 30, 2019

MARGINALIJE I MORALIJE, DEO CCXXVIII

MARGINALIJE I MORALIJE, DEO CCXXVIII 

Izdavač © 2014 Službeni glasnik, Copyright © 1991 Borislav Pekić,.

 STAROST

 Starost nema nikoju prednost, jer je društvena korisnost u socijalizmu krunski kriterijum poštovanja. Društvo još nije došlo do eutanazije nekorisnih staraca, koja se obavlja u nekim drevnim plemenima, premda je socijalna eutanazija (teranje u usamljenost), materijalna (niske penzije) i psihološka (nipodaštavanje), nagoveštaj još otvorenih mogućnosti na polju usavršavanja funkcionalnosti društva. Godine koje su pojeli skakavci 

 STID 

 Ne vidim zašto bismo trebali da se stidimo svog srodstva sa majmunima, ono ponižava majmune, a ne nas.
 Život na ledu 1983/84 

 STRAH 

 Čovek se može plašiti pretnje. U tom slučaju on nema pred sobom sablast nego fakt, koji će biti. Neodređeni strah pokreće sve kosti na igru, i svu kožu, i sve dlake na koži, on je kao kod kuće u svakom predelu organizma i okrenut na sve strane, nakostrešen, unezveren, očajan što ne prepoznaje zlo koje mu se sprema. Taj strah zovu materom izdaje. Izdaja je zamena stvarne nade za njen privid. oresteia_b
 *****
Sklon sam da ne verujem u moć nad našim čulima. Pre verujem u snagu, tvoračku snagu – straha. Potreba da se odbranimo od sakrivenog neprijatelja, banalno rečeno, više oštri naše čulo vida i sluha, nego sklonost da uživamo u detaljima neke slike i nekoj tananoj orkestraciji.
 Život na ledu 1955/59 

 Strah, prema profesoru Heideggeru, predstavlja suštinu čovekove zemne egzistencije.

Jer ako je briga za egzistenciju i strah zbog nje naša esencija, ono što nas učinjava, upostojava, u višem a ne samo u pojavnom i neposrednom vidu, i ako je taj strah, budući da ne potiče od nečega što se može eliminisati, nego od smrti koja je neizbežna, nešto urođeno egzistenciji, onda je prirodno da sve što njemu, strahu, i njoj, brizi, pomaže da se do krajnjih mogućih granica izraze i usavrše, predstavlja i racionalno i humano delo.

U tom smislu i smrt je humana. [...] A strah od gubitka života plodonosan je strah.
 Kako upokojiti vampira 

 Samo strah ubija ljude.
 Zlatno runo 

 Čovek koji nije upoznao veliki strah, nije kompletan čovek, kao i onaj koji nije otkrio veliku tugu ili veliku radost.
 *****
Imam samo jednu dužnost – da razumem, i samo jedan strah – da svoje razumevanje pogrešno ne upotrebim.
 Život na ledu 1983/84

No comments: