Monday, April 08, 2019

MARGINALIJE I MORALIJE, DEO CCXII

MARGINALIJE I MORALIJE, DEO CCXII 

Izdavač © 2014 Službeni glasnik, Copyright © 1991 Borislav Pekić,. 

 SNOVI 

 Pre nego što stvari oko sebe optuži da ne postoje, da su njegovi ružni snovi, čovek mora biti siguran nije li i on nečija teška mora.
 Atlantida 

 SOCIJALIZAM 

 U problemu: moral–politika, cilj–sredstvo, leži osnovna razlika između svih „ortodoksnih“ i svih „oportunista“ u svim socijalno-političkim pokretima kroz istoriju.
 Političke sveske 

 Posle Drugog rata socijalizam je najpre zahtevao da gazde budu debele, a radnici usukani, sad se traži da bivše gazde budu usukane, a bivši radnici debeli [...] i opet, jao piscu, koji bi se usudio da napravi simpatičnim ijedno lice koje je na društvenim lestvicama stajalo pre rata više od musavog referenta. Svi ostali su bili neizbežno korumpirani, nelojalni, grabljivi i nemoralni, a ako nisu – onda su morali biti penzionisani invalidi u očajanju.

Krupni uvek gaze sitne, veliki zloupotrebljavaju male, moćni uvek gnjave nemoćne. Oni koji imaju, nužno su zli. Dobri su uvek oni koji nemaju. Pametni su jednovremeno obavezno i pokvareni, kao da za pamet treba neko dobro izvinjenje. Glupi su, naravno, svi čisti kao device. Premda je u životu dovoljno slabih koji su zli, i siromašnih pokvarenih glupaka.
  „Razaranje govora“ 

 Iz činjenice da je jedno načelo rđavo ne sledi nužno da njemu suprotno nije. Iz fakta da je dan svetao ne proizlazi da noć obavezno mora biti mračna. Postoje naime i polarne [...] Eventualne prednosti socijalizma mogu se izvlačiti jedino iz njega samog.
 Zlatno runo

 Socijalizam je naličje kapitalizma. Kapitalizam i socijalizam su rezultat jedne iste duhovne zablude i greške u istorijskom kretanju, pa se socijalizam ne suprotstavlja kapitalizmu, nego ga razvija sve do njegove najdublje i najradikalnije faze, vlasti apsolutne, despotske vlasti materije nad čovekovim duhom.
 *****
Socijalizam je izdanak kapitalizma večno vezan za njegova ograničenja, time što pokušava da na drugi način postigne njegove ideale, i to ideale jednog materijalnog blaženstva na zemlji.
 *****
Socijalizam počinje da liči na bolest sa atipičnim simptomima. Simptomi su ponekad drukčiji i lakši, ali je, ne zavaravajmo se, bolest ista i još uvek jednako smrtonosna za ljudske slobode.
 *****
Demokratski socijalizam mora podrazumevati i pravo otpora socijalizmu, inače se ne može definisati kao demokratski. Demokratske slobode obuhvataju i pravo građanina da ih odbaci, inače se ne mogu definisati kao slobode. Ako se prihvati ideja, moraju se prihvatiti i odgovornosti za njene činove; ništa ne može pripadati jednoj ideji, a da mu ne pripadaju njena dela.

Kao što je svaki nacist odgovoran za Aušvic, svaki je naš komunista odgovoran za Goli otok.
 *****
Za mene termin „socijalistički pluralizam“ ne donosi slobodu, povećavajući broj onih koji će njenim posredstvom dobiti. To samo učvršćuje moje ropstvo, moj osećaj isključenosti. Ukoliko više ljudi ima slobodu koju ja nemam, moja nesloboda postaje sve veća.
 *****
U socijalizmu se politička sloboda treba da meri mogućnošću izražavanja antisocijalističkih ubeđenja. Kao što je mera demokratije u demokratijama određena obimom slobode u kritici ne samo njene prakse već i njenih načela.
 *****
Ako je moja sloboda određena mojim odnosom prema socijalizmu, ako zavisi od mere u kome ga ja prihvatam ili odbijam, ja sam uslovno – slobodan, isto onako kao što osuđenik na uslovnoj slobodi svako novo prekoračenje uslova plaća novim zatvorom.
 *****
Ceo koncept boljševičkog socijalizma ničeanski je.
 *****
Princip prinude je u SSSR-u ostajao isti, samo su se menjale kombinacije dželata i žrtve. t73_b
 *****
Socijalizam je relativno brzo osvojio proletarijat.

On ga je najpre obavestio da je istorijskom nužnošću, nekom vrstom božanskog programa, određen za vladajuću klasu i da će vladajućom klasom neizbežno i postati, zatim ga je napravio takvom vladajućom klasom – po udžbenicima, za sada; da ga uistinu napravi više nije bilo potrebno –

vlast se imala, moć posedovala, fakat da radnička klasa i nije baš egzaktno i izričito pozvana da preuzme svet mogao se poštovati, iako se još uvek ne priznaje.
 *****
Istina je da je marksistički socijalizam ukinuo nezaposlenost, ali je takođe istina da je to još temeljnije izvelo ropstvo.
 Život na ledu 1983/84 

 Ko kaže da je za pobedu socijalizma nužno da u se u njega veruje? Ponekad je dovoljna samo pobeda.
 Sabrana pisma iz tuđine

No comments: