Wednesday, April 17, 2019

MARGINALIJE I MORALIJE, DEO CCXIX

MARGINALIJE I MORALIJE, DEO CCXIX 

Izdavač © 2014 Službeni glasnik, Copyright © 1991 Borislav Pekić,. 

 SPOSOBNOST 

 Skok kojim skakač obara svetski rekord zavisi, naravno, od stanja staze, jačine i pravca vetra, pa pomalo i od sreće, ali daleko više od sposobnosti, duševne kondicije i treninga, pre svega od volje da se skače.
 Sentimentalna povest Britanskog carstva 

 Sposobnosti su uvek u ljudima, nikad u uslovima. U uslovima može biti jedino luda sreća.
 *****
Sposobnost je božji dar, rad – božja kazna. Oni ne idu ruku podruku. Sposobni su ljudi, prirodno, izuzeti od kazne već i time što su darovani sposobnošću. Ona je, u vidu konjskog rada, rezervisana za – nesposobne.
 Zlatno runo 

 SPOZNAJA

 Protivnika ne valja ni precenjivati, ni potcenjivati. Pravu meru mu valja uzeti. „Generali ili srodstvo po oružju“ Dete je jedan od oblika našeg saznanja.
 *****
Mi smo kadri da savlađujemo praelementarni strah od zemljotresa, strah od smrti, sve dok ga ne formulišemo razumno. Posle toga ga više ničim ne možemo ublažiti. Paradoks saznanja je u tome što ne oslobađa.
 Zlatno runo 

 Saznanje je močvara koja se neobnavljanjem suši.
 Život na ledu 1983/84 403delac

Sad znam da je, načelno bar, to bekstvo kroz prostor i nepotrebno i bezuspešno, da se dublja iskustva mogu steći, poput Alimpija Stolpnika, čučeći celog života na jednom stubu, umesto kao sumanut jureći po svetu. Nažalost to nije svima dano, svi ne možemo spoznavati putem intuicije, većini ostaju za to samo naša bedna čula.
 Zlatno doba dijaloga 

 Koliko ste brzi doznajete tek pred tigrom; koliko časni kad nađete novac a niko vas ne vidi; koliko razumni kad se od vas zahteva nemoguće; jeste li hrabri tek kad to nije nužno da budete; koliko dobri tek kad treba podneti zlo; i koliko ludi kad stojite na obali reke u kojoj se davi dete, a vi ne znate da plivate.
 Godine koje su pojeli skakavci

No comments: