Monday, January 28, 2019

MARGINALIJE I MORALIJE, DEO CLXIII

MARGINALIJE I MORALIJE, DEO CLXIII 

Izdavač © 2014 Službeni glasnik, Copyright © 1991 Borislav Pekić,. 

 POLICIJA

 Divotni proizvod ljudskog genija, tortura navaljivanjem kamenja na grudi, nazvana lirski Pene forte et dure, danas se ne upotrebljava. Za nanošenje teškog i dugog bola, raspolaže savremena policija dostojnim ekvivalentom, u kome se ispoljavaju stotine godina napretka i uspelog razmišljanja na temu mučenja. Srednjovekovni inkvizitorski metod Pene forte et dure samo je simbol u drami „Bermudski trougao“. 

Nadam se da on nikom neće poslužiti kao dobra ideja.
 „Bermudski trougao“ 

 Sve moderne policijske metode – proizvod su nauke, u redu, njene zloupotrebe, ali zloupotreba je inherentna i pronalasku i čoveku.
 Život na ledu 1983/84  

Policijska Knjiga života – koja se i Zapisnikom zove – večita je kao i božja.
 *****
U državi koja hvali svoju policiju nešto svakako nije u redu.
 *****
Kompromis sa policijom je kao pantljičara, raste i nastavlja se sve dok mu se ne odseče glava, dok se ne odrekne – ako se može, što je retko – onaj prvi od koga je taj strasni parazit ljudske egzistencije počeo da živi, i od koga živi sve do svog poslednjeg segmenta. theobidientson
 *****
Mala priznanja mogu da zaštite od velikih jedino ako se ne čine. Jer, malih priznanja nema. Svako priznanje je veliko. Svaki pion je važan u partiji šaha.
 Godine koje su pojeli skakavci 

 Na sreću ili žalost, zavisno s koje strane nečiju iskrenost uzimate, svaka ispovest, svako priznanje, otkriva i više i manje od onoga što se ispovedati (priznati) htelo. Ko je s policijom posla imao, znaće na šta mislim; ko nije, ne vredi mu objašnjavati.
 Otisak srca na zidu, 1649

No comments: