Wednesday, November 04, 2015

Godine koje su pojeli skakavci III tom – LIII deo

Godine koje su pojeli skakavci III tom – LIII deo 

Copyright © 2013 ovog izdanja LAGUNA, Copyright © 1991 Borislav Pekić 

Uspomene iz zatvora ili antropopeja (1948-1954) 
Tamnička heraldika i zakoni robijaške zemlje 
Saboteri, defraudanti, špekulanti (privredni kriminal) 

Ova se grupa može podeliti u dve struje.

Prvu su sačinjavali stvarni privredni lopovi – proneveritelji i korupcionaši.

Drugu – jarci greha naše nemoguće privredne politike.

Neorganizovanost ekonomskog života, iz kojeg su eliminisani njegovi verzirani buržujski nosioci, neumešnost, brzopletost i prepotencija jedva priučenih naslednika, koji su držali da je Marksova politička ekonomija isto što i ekonomija privrede, divlji tempo naših divljih Tempa, nerealnost proizvodnih planova i udarnička histerija u njihovom ispunjavanju razvila je neograničeno polje dejstva korupciji, prevari i krađi. 013503
Disproporcija između statistički i realno postignute proizvodnje otvorila je rupu iz koje je država crpela prestiž, a njeni pametniji podanici novac. Kada su se afere počele umnožavati, uprkos tome što su se otkrivale – a ponekad i zatajivale – ređe od svih drugih delinkvencija, stale su se kvalifikovati, na ruski način, kao političke sabotaže.

Lakše je, naime, priznati da vas potkradaju neprijatelji nego prijatelji, logičnije je, zar ne, bilo pretpostaviti da su sve te silne pronevere i krađe delo neprijatelja naroda nego plod naopake privredne politike njegovih najboljih prijatelja. Obe grupe imale su, uglavnom, bedno držanje.

Naročito ako je osuđenik pripadao Partiji, pa u nju polagao nade u oslobođenje.

No comments: