Tuesday, November 03, 2015

Godine koje su pojeli skakavci III tom – LII deo

Godine koje su pojeli skakavci III tom – LII deo 

Copyright © 2013 ovog izdanja LAGUNA, Copyright © 1991 Borislav Pekić 

Uspomene iz zatvora ili antropopeja (1948-1954) 

Tamnička heraldika i zakoni robijaške zemlje 

Kukuruzari 

Bili su to pomalo neobični, sezonski robijaši. Vojvođanski paori, osuđeni zbog navodne (i nenavodne) sabotaže prinudnog otkupa, dolazili su posle poljoprivrednih radova u masama, ćineći nam život nesnosnim, a nestajali kad ovi, s proleća, ponovo otpočnu. Svi su bili jednako odeveni, jednako se ponašali, jednako govorili. munch-scream

Pružali su sliku narodnih zbegova što ih je pokrenula neka strašna pošast. Sudbinu su primali mirno, bez roptanja, kao sušu ili poplavu. Ne verujem da se potajno nisu odupirali i radili isto što i pod Nemcima – krili hranu ako su mogli – nikad, međutim, ne dospevši do nihilističkog očaja ruskog kulaka i iskušenja da je uništavaju.

Ako je propis po kome su kažnjavani pravedan bio, pravedno su, mada mnogo, i osuđeni; ako nije, u šta verujem, bili su nevini. Budući privremeno među zidovima, nikad se s robijaškim životom nisu srodili, te ih nećemo računati u autentične pripadnike zatvorske civilizacije.

S obzirom na privremen robijaški status, njihovo je držanje bilo irelevantno.

No comments: