Tuesday, August 11, 2015

Dnevnik Borislava Pekića 4. maj 1983. godine (nastavak)

Život na ledu, Službeni glasnik 2013, Copyright © Borislav Pekić 

ODLOMCI IZ DNEVNIKA BORISLAVA PEKIĆA 

Sreda, 4. maj 1983. godine (nastavak) 

Beleška za esej „Umetnost i stvarnost“ (nastavak IV) rebellio
Tamo gde nema političke slobode, pravog, a ne prividnog političkog pluralizma, ne može biti ni umetničke slobode. Ako je ima, ona je uslovno dodeljena, arbitrarna, a ne prirodna posledica jedne prirodne slobode.

Politička javnost je osetljiva na disonantna, izdvojena, alternativna shvatanja, ono što se pogrešno, simplifikovano, zove opozicionarnim u jednom umetničkom delu i kada ona nisu izraz piščevih shvatanja nego nužna, konsekventna, posledica umetničke stvarnosti u delu, dakle nerazlučivi deo lika 1iterarnog junaka, samo onda ako je ona preosetljiva i na takva shvatanja u građanskom životu.


U jednoj demokratskoj zemlji, buržoaskih standarda, nemoguće je zamisliti nekog uglednog političara koji će polemisati s ličnostima i shvatanjima nekog literarnog junaka. Kod nas je to moguće. Kod nas se to zapravo gotovo uvek i dešava.

No comments: