Friday, August 21, 2015

Dnevnik Borislava Pekića 13. maj 1983. godine

Život na ledu, Službeni glasnik 2013, Copyright © Borislav Pekić 

ODLOMCI IZ DNEVNIKA BORISLAVA PEKIĆA 

Petak, 13. maj 1983. godine 

Noć s Duškom Puvačićem cathedral001
Sinoć ostao vrlo dugo u razgovoru s Puvačićem. Rastali smo se u pet sati, Ljiljana nas je napustila negde oko pola dva. Doznao sam nešto veoma interesantno o Ciciju Paviću . Naime o načinu na koji je pokrao svoga druga, a našeg prijatelja i Ljiljaninog kuma Marinkovića .


Naime, obojica su zajednički radili na prikupljanju građe i studijama naše građanske poezije XIX veka, a zatim je Cici sav taj materijal, bez spominjanja Marinkovića, objavio u svojoj knjizi o baroku. Izgleda da Marinković oko toga nije pravio javno pitanje. On sam imao je vrlo velikih teškoća da se plasira na Novosadskom univerzitetu, navodno zbog nekih problema koje je imao pri služenju vojske.

Ja ne mogu da tvrdim, ali se meni čini da je Marinković ili bio pred pristupom u organizaciju Saveza demokratske omladine Jugoslavije, ili zajedno s Tasićem već bio njen član uveden od Balše Mladenovića , pa je lako moguće da je zapravo to, ako je Udba znala, bio razlog dugotrajnim njegovim neuspesima u plasiranju na univerzitetu.

Pitam se takođe nije li to razlog otporu što ga je profesor Leskovac pokazao prijemu Pavića u Akademiju. Pavić mu je vratio nekim svojim pričama u kojima se Leskovac, kao i Popa uostalom, pojavljuju u vrlo ružnom svetlu. Dogovorili se da s Palavestrom, kad dođe posle 23, dakle negde oko 1. juna, odemo zajedno do Lankastera i provedemo tamo nekoliko dana.

No comments: