Monday, August 03, 2015

Dnevnik Borislava Pekića 28. april 1983. godine

Život na ledu, Službeni glasnik 2013, Copyright © Borislav Pekić 

ODLOMCI IZ DNEVNIKA BORISLAVA PEKIĆA 

Četvrtak, 28. april 1983. godine 

Besnilo 
3ossian
Javila se Adrijana . Floyd nije uspeo kod „Collinsa“ i kuće „Chatto“. Predlaže ono što je predlagao i ranije, da se nađe agent koji ima veze s izdavačkim kućama, i koji će lakše prodati Besnilo. Pokazuje se da sam ja u svojim sumnjama imao pravo. Nije trebalo ići na tako ugledne kuće, koje štampaju pravu literaturu. Besnilo pripada paraliteraturi i za njega znači treba naći izdavača koji se takvom literaturom bavi.

Njih ima mnogo, naročito u kućama koja imaju džepna izdanja. Nadam se da će agent, kad ga budem našao, u tom pogledu imati umesniji poslovni put. U svakom siučaju treba požuriti Johnsona s prevodom. Pitam se treba li možda sačekati da prevod u junu bude gotov pa ga tek onda predati agentu ili ovaj delimični materijal isposlati i tako započeti eventualno akciju pre završetka prevoda knjige.

No comments: