Monday, February 02, 2015

Dnevnik Borislava Pekića 30. januar 1959.

Život na ledu, Službeni glasnik 2013, Copyright © Borislav Pekić 

ODLOMCI IZ DNEVNIKA BORISLAVA PEKIĆA 

Petak, 30. januar 1959. 

O sumnji . Istina postaje zlatna tek kada se očisti sumnjom. Čista istina mora biti isprata iz sto voda. Ako pri tome iščezne, šta mari!

A. J. uporno telefonira i traži „Mesiju“.

Pisao sam isuviše o toj drami da bih je lako napisao.

Opstanak kao proces 

Opstanak nikad nije reverzibilan.

Opstanak, takođe, nije kontinuelan osim u pojmu o sebi. A taj pojam je pogrešan. Revenant
Opstanak je proces:
najpre protivu sveta; prepravka ili adaptacija; čovek uvek ima prigovore na mesto u kome se pronašao.

Zatim protivu sudbine, kroz izvesnu korekturu mita i protivu svog tekućeg opstanka koji je samo epizoda mita i

 protivu stvorova (tuđih opstanaka) kao sredstva za izvršenje, ali i za promenu mita.

No comments: