Tuesday, February 03, 2015

Dnevnik Borislava Pekića 31. januar 1959.

Život na ledu, Službeni glasnik 2013, Copyright © Borislav Pekić 

ODLOMCI IZ DNEVNIKA BORISLAVA PEKIĆA 

Subota, 31. januar 1959.

Mesija. ( Iz beležaka učinjenih pre i u toku pisanja drame; II deo.) 

12) Faza odnosa Adam - Ravi:

 a - Suprostavljanja (podfaze: Upoznavanja, Otpora, Mirenja.)

b - Prilagođavanja (podfaze: Adaptacija, Izjednačenja, Adamovog nestajanja.) A.Rethel_Death
 Smena ovih faza mora biti data bez skokova, kontinuirano: Adam se upoznaje sa Ravijem, opire se njegovom prisustvu, a onda se miri sa njim; zatim se Adam prilagođava Raviju, izjednačuje i najzad nestaje.

No comments: