Tuesday, July 29, 2014

Dnevnik Borislava Pekića decembar 1955. (nastavak)

Život na ledu I, Službeni glasnik 2013, Copyright © Borislav Pekić 

ODLOMCI IZ DNEVNIKA BORISLAVA PEKIĆA 

Decembar 1955 (nastavak) 

Patetice 

- Lud si. - prostenja 759. Skutrio se na dušemi sa cipelama zavučenim u slamu i glavom priklještenom u daščanu raklju. U nozdrvama se miris kišenja mešao sa prašnjavim vonjem dolama od sukna i kamenog trunja i postajao kiseo smrad mulja. - Sasvim lud!

607 se zakikota. Kikotao se duboko iz guše, pa je izgledalo kao da iskašljuje sluzav smeh. Smeh u gustim ispljuvcima: „Šta misliš zapravo?“

- Da si lud. Prokleti, besramni ludak i to mislim dovoljno uvereno čoveče. Pa ipak je čudno da si miran, prosto avetinjski pribran.

- Aveti nemaju krvi ili ako je imaju ona je savršeno hladna. Krv na 20 ispod nule. 714goya
- Tebe bi trebalo jednostavno umlatiti kao psa.

- U stvari aveti se ne mogu umlatiti nego jedino namamiti, zatvoriti u krčag, zatopiti ga smolom i krčag baciti u more. ...

No comments: