Thursday, July 31, 2014

Dnevnik Borislava Pekića 1. januar 1956. (nastavak)

Život na ledu I, Službeni glasnik 2013, Copyright © Borislav Pekić

ODLOMCI IZ DNEVNIKA BORISLAVA PEKIĆA

1.januar 1956 (nastavak)

- Odakle si došao?
– Niotkud. Ja sam odavde.
– Kako to da te nikad nisam sreo?
– Nisam izlazio.
– Bio si bolestan?
– Ne, bio sam zdrav. –
 Pa, zašto nisi izlazio?
– Pa zato. Zato što sam bio zdrav.
– A sada, zašto si sada izašao?
– Razboleo sam se. Sad sam kao i svi drugi, niko me neće primetiti.
 – Šta bi se desilo da te primete?
– Proglasili bi me za zdravog.
– Je li to rđavo?
– Kako gde. U bolesnom svetu, svakako.
– I šta bi sa tobom radili?
– Lečili bi me dok se ne bih i ja razboleo.
- Ali, ti si već bolestan, zar nisi?
– Od svoje bolesti, da, oni hoće da bolujem od njihove. .... ( Klinički razgovori.)

Ništa što sastavlja moju paniku ne dolazi spolja. 3ossian

No comments: