Wednesday, August 14, 2013

Dnevnik Borislava Pekića 2 april 1954

Život na ledu I, Službeni glasnik 2013, Copyright © Borislav Pekić 

ODLOMCI IZ DNEVNIKA BORISLAVA PEKIĆA 

2.april 1954. 

Kad bi ona bila Eva, a ja Adam te nas iznova primili u raj, i ona mi iznova ponudila jabuku sa zabranjenog drveta, ne bih je zagrizao ne zato što se plašim zemlje, nego da bih uživao u njenom licu kad je budu samu isterivali. jacquesdupin
x
Ona je imala usne namazane izmetom kraljeva, kosu joj je bojio kikot tirana i obrve čupali kuršumi prestupnika. Njen vrat je bio izmasiran kajišima za besne pse. Ona je mirisala po Adamu kao što vazduh miriše po suncu. Kao šareni vodoskoci iz njene kože izbijaju znojevi ubica u gasnim komorama, najamnika pod slonovima i trgovaca u javnim kupatilima.

Ona se oblači u haljine od pene koja je izbila na kori zanesenog drveća. Njeno praznično ruho sašiveno je od moje kože, ali avaj, praznika nema. Ona ujutro pere zube ucenom koju izriče uveče. Ona pada kao oblak pun skakavaca na postelju dece i kiši preko toplih trbuha kao crn, letnji pljusak.

No comments: