Friday, August 30, 2013

Dnevnik Borislava Pekića 11 april 1954 (nastavak)

Život na ledu I, Službeni glasnik 2013, Copyright © Borislav Pekić 

ODLOMCI IZ DNEVNIKA BORISLAVA PEKIĆA 

11. april 1954. (nastavak) 

Protivrečnosti između bića i egzistencija nema. Energija (volja) i gradivo ujedinjeni su kao masa i njen oblik te sve dok traje masa postojaće i njen oblik. Protivurečnosti nastaju tek u okviru egzistencije koja predstavlja bojno polje gradivima bića.

Izvorna protivurečnost nije između materija i života, nego između života i duha. Između materijalnog gradiva i životnog gradiva razlike se svode na veći stepen dinamičnosti ovog poslednjeg, čiji je eminentan izraz samo produžavanje kroz razmnožavanje. Čini se da se pojavom duha ova prednost života svodi na najmanju meru, jer tokovi bića (energije) nisu više usmereni ni materiji ni životu nego svesti. 031trini
Materija ima sklerozu, a život je na neminovnom putu da ga dobije. Protivurečnost između života i duha ne samo da je prirodna nego je i korisna za samorazviće energije. U borbi sa biološkom ograničenošću duh nazire oslobođenje. Pošto je protivurečnost potrebna, prestaje da se zahteva ma kakva soterologija .

Spasenje je ono što je najmanje potrebno čoveku, jer ma kako ga usmerili ono će smanjujući protivrečnosti egzistencije unositi tu istu kontradikciju između nje i bića. Spasenje i nagon spasenju je u svim svojim oblicima, hrišćanskim kao i ateističkim, individualističkim kao i socijalnim, životni nagon, dakle element egzistencije a ne esencije (bića).

Ako je apsurd proistekao iz te protivrečnosti onda je on zahtev bića, pa je podvig (suprotno Kierkegaardovom shvatanju podviga) uvećavati ga. Što više apsurdnosti, sve više esencije. Soterologija se u ovom svetlu pokazuje, čak i kada je hrišćanska, pukom obmanom prerušenog života.

No comments: