Sunday, August 11, 2013

Dnevnik Borislava Pekića 1 april 1954

Život na ledu I, Službeni glasnik 2013, Copyright © Borislav Pekić 

ODLOMCI IZ DNEVNIKA BORISLAVA PEKIĆA 

April 1954

U ovom mesecu ja sam saznao da postoji Bog i da mu je ime žena. U ovom mesecu ja sam saznao da je taj Bog zao kao i svi bogovi kojima sam se nekad molio. U ovom mesecu, najzad, saznao sam da se i zlo može voleti jednako duboko kao i dobro. crouch

1. april 1955 

Nagao udar vetra i stup dima koji se peni iz titanske cigarete s one strane reke, sirena broda pod kišom što u uskim i sočnim stabljikama raste iz neba, najzad mračni elan bujice koja uzazivački prska pustolovne slike u lice, sve to može da od lojalnog građanina sa provincijskim čežnjama stvori pirata. Ima li preobražaja koji bi bio plemenitiji?

No comments: