Sunday, April 10, 2011

KONKURS

FOND BORISLAV PEKIĆ
11000 Beograd, ul. Borislava Pekića 7
r a s p i s u j e
K O N K U R S
ZA DVE KNJIŽEVNE STIPEDNIJE
Stipendije se dodeljuju za prozna dela u pripremi koja odabere žiri u sastavu:
- g-đa Ljiljana Pekić,
- akademik Predrag Palavestra,
- prof. dr Vladislava Gordić Petković
- književnik Mileta Prodanović,
- književnik Gojko Božović
Kandidati za stipendiju prilažu:
1. sinopsis projekta i
2. bio-bibliografiju.
Konkurs je otvoren do 16. maja 2011. godine.
Na konkursu mogu učestvovati pisci rođeni posle 1971. godine.
Prijave na konkurs treba slati na adresu:
SRPSKI PEN CENTAR
za FOND BORISLAV PEKIĆ
Terazije 29/II
11000 BEOGRAD

1 comment:

Marko San said...

Postovana Gospođo Ljiljana,

želeo bih da znam da li je moj predlog ušao u razmatranje i kakvi su bili komentari žirija ukoliko je ušao. Ja sam inače rad predao krajem maja jer su mi takvu informaciju dali u PENu a vidim da je rok bio sredina maja.

Hvala vam.
Marko Tasic