Sunday, April 03, 2011

Opšta mrzovolja i dosadan život

Odmor od istorije XXXVII deo
Publikovano u Beogradu, BIGZ 1993, Copyright © Borislav Pekić.

Opšta mrzovolja i dosadan život

Govorili smo o zatvorskoj depresiji, i toliko je puta osetili.

Robijaška ljubav prema životu, inače neosporna, nije radosna.

Ona je mrzovoljna i tegobna.

Zivot koji se živi neizrecivo je dosadan.

Kakav je na socijalističkoj slobodi ne moram vam reći.

U njoj živite.

Nisam mislio da ću doći do ovakvog zaključka, premda post factum, može tako da izgleda.

Da sam mislio, ne bih ovaj ogled ni pisao.
Saznanje o srodnosti zatvora u kome sam robijao i socijalizma u kome sam živeo, dovoljno bi mi bilo da njime rastumačim i svoju robiju i svoj život.

Iskreno sam verovao u nezavisnost, samosvojnost, samobitnost zatvorske civilizacije, i pokušavao da je dokažem čak i argumentima koji nisu uvek bili zdravi.

Sada, šta je — tu je. Nema više ništa da se kaže.

Ostalo je samo da se od vas oprostim.

No comments: