Wednesday, April 13, 2011

Jedno domaće besnilo

Odmor od istorije XXXXVI deo
Publikovano u Beogradu, BIGZ 1993, Copyright © Borislav Pekić.

Jedno domaće besnilo

Posle nekliko stranih, red je da se pozabavimo i jednim našim besnilom, inače će se pomisliti da je Balkan jedino mesto gde se čuda još uvek događaju.

Pruža nam ga NIN od 22. januara 1984. godine.

figurewithmeat

Po njemu su, a prema anketi lista Osmica — ne vidi se gde, u Beogradu ili Jugoslaviji — Regan, Andropov i Magy Tatcher popularnije ličnosti od Gandija, Valense d Branta.

Po njemu, takođe, prisustvo Ive Pogorelića među političarima, pevačicama i fudbalerima izgleda kao gruba štamparska greška.

Tvrdim, pod moralnom i krivičnom odgovornošću, da anketna lista popularnosti koju predvodi jedan Ronald Regan, a uključuje i jednog Homeinija, nije anketa zdrave pameti nego besnila.

U ovom slučaju, nažalost domaćeg.

No comments: