Friday, December 18, 2009

Dnevnik 1984 - IV deo

DNEVNIK BORISLAVA PEKIĆA

Ovo je deo Dnevnika koga je Ljiljana Pekić "skinula sa traka" a koga je Borislav Pekić diktirao u magnetofon, pod određenim datumima.

Subota, 6. oktobar 1984. godine.
Broj kao nada.
Šta neku vladu može navesti da povede nuklearni rat?
1. SAD – slučaj i nesporazum, kompjuterska greška, recimo.
2. Homenija – fanatizam.
3. Gadafija – kliničko ludilo.
4. Sovjetski Savez – bezizlaznost mira.
5. A Kinu – zabluda da broj Kineza predstavlja neku zaštitu.
Kultura đubrišta.
Isekao sam i stavio u svoj pisani dnevnik jednu reklamu koja počinje velikim slovima:
"THERE'S PLENTY OF JUNK CULTURE AT OUR PRICE"
Mislim da bi ovakva vinjeta trebalo da stoji bar na 90% svih naših kulturnih proizvoda.

Najduži građanski rat na svetu.
Beleška za Atlantis.
Peloponeski ratovi bi se mogli u širem smislu smatrati građanskim ratovima, iako su Atina i Sparta bile nezavisne države. 200131719-001Kroz istoriju pamtimo bezbroj građanskih ratova počevši od onih koji se danas u svetu na mnogim tačkama vode, jer bi se i urbana gerila mogla smatrati formom građanskog rata, preko građanskih ratova vezanih za Boljševišku revoluciju, Španskog građanskog rata, građanskog rata u SAD, građanskih ratova u Francuskoj, postrevolucionarnih, Engleska revolucija koja je zapravo bila jedan dugotrajan građanski rat, itd, itd.

Ali još od prapostajanja, još od zore čovečanstva, vodi se na ovoj planeti najpresudniji i najkrvaviji građanski rat koja od ovih sporednih, sekundarnih, nevažnih, niko i ne primećuje. To je rat između ljudi i androida. (Ovo će biti tema jednog od mojih eseja vezanih za Atlantis verovatno osnova za pogovor Atlantisa, jer u tom pogovoru ja ću eliminisati sve elemente fabule i baviću se isključivo svojim shvatanjem da je ova naša civilizacija već hiljadama godina metaforično - androidska.)

Lepota presedentnog prava.
Pročitao sam u novinama da je danas sud oslobodio osobu koja je doviknula predsedniku (Radi se o gospođi Margaret Tačer, prim. prir.): "Ti bogata kravo!" To je presedan i od sada je Englezima dopušteno vređanje svoga premijera i uglednih ljudi, ali čini mi se da se to ne odnosi na kraljevsku kuću, ovim rečima. Da li to znači da je svaka uvreda od sada dopuštena po presedentnom pravu ili samo određena uvreda, kao što je – ti bogata kravo – to ostaje neizvesno.

Nedelja, 7. oktobar 1984. godine.
Jedan Homerov ispisnik.
"Gardijan" od 5. 10. 1984. godine. Članak "Man from Iron Age Died by Garrotting" (Garrotte - garota (šp. garrotte, fr. garrotte, ital. garretto) zavrtanj za davljenje, sprava kojom se nekada izvršavala smrtna kazna u Španiji i njenim nekadašnjim kolonijama; smrtna kazna davljenjem. Prim. prir.). To je vest o tome da je napravljeno jedno vrlo značajno arheološko otkriće na tlu Britanije.

U jednoj dubokoj jami u Češajru otkriven je savršeno sačuvan leš čoveka koji je tu morao stajati od između 2 400 i 2 800 godine, dakle nešto kasnije nego što je Homer napisao Ilijadu o padu Troje. Sasvim je sigurno da je ovaj čovek bio udavljen zbog nekog svetogrđa, garotiran u stvari, jer konopac garote još uvek je nađen oko njegovog vrata.

Ono što mene lično zaprepašćuje tu su njegovi manikirani nokti, jer ja nisam pretpostavljao da je u to vreme u Britaniji bilo ikakve civilizacije. Hoću da kažem da je neke civilizacije bilo, ali da su se u njemu manikirali nokti, odnosno da je ovaj stepen kultivizacije tela bio poznat, to meni opet poznato nije bilo.

Beleška – I to je način
Čitam u "Gardijanu" da je gospođa Pegi Barlou, nalazeći se u teškoj finansijskoj situaciji, pokušala s lažnim revolverom da opljačka banku i uzme taoce. Stvar ne bi bila interesantna, jer to je pojava koja je veoma česta, da gospođa nema preko 70 godina i da ne hramlje, odnosno da hoda pomoću štapa.

Zabeležio sam nedavno slučaj francuskog udžbenika gde se jezik, odnosno sintaksa, uči preko uputstava kako se pljačkaju banke. Reč je bila o deci od desetak godina, sada evo na scenu stupaju i stare dame iz "Arsenika i starih čipki", dame koje su invalidi, a koje pljačkaju banke.

Ponedeljak, 8. 10. 1984. godine.
Paralela: nauka i ideologija.
Nauka odbacuje metode koje ne daju rezultate; ideologija odbacuje rezultate, a metode zadržava.
*
Nauka ne može, ideologija može, živeti od svojih neuspeha. Čini se čoveku da većina ideologija i žive upravo od svojih neuspeha.
*
Nauka se zasniva na faktima, ideologija na prividima. Prva je stvar spoznaje, druga je – nade. Nauka započinje spoznajom, a završava nadom u nove spoznaje. Ideologija započinje nadom, a završava redovno spoznajom svojih zabluda.
*
Izvesne ideologije bi želele da budu naučne, ali i izvesne nauke da postanu ideologije. Za prvu žudnju primer je marksizam, za drugu neke eugeničke teorije.
*
"Pete Marsh".
Nastavak od 7. 10, a ovo je takođe od 7. 10. samo iz "Sandej Tajmsa", jedan članak o otkriću prvog poznatog Engleza, odnosno pretka engleskog u Češajru, koji je star 2 500 godina. Ovde ima nekoliko novih momenata koje treba zabeležiti. Pored njega zapravo iz tog doba ostale su samo od te kulture ostaci nekih razbacanih utvrđenja na vrhovima brda.

Upravo neka od njih umao sam prilike da snimim na videu u jednoj od emisija o Keltima. Nema izgleda da on bude Kelt zbog toga što su se prvi Kelti pojavili nešto kasnije na terenu Britanije. Ovaj čovek živeo je u vreme kad su Kambis i Kirus Veliki osnivali Persijsku imperiju, kada su još uvek postojali Viseći vavilonski vrtovi, i kada je grčki rob Ezop pisao svoje basne.

Drugi momenat koji je od značaja jeste da njegova kosa ime jedan jedinstveni stil, da su mu nokti manikirani i da zapravo ovaj fotorobot koji je naslikan treba otprilike da da izgled (čini mi se da je malo optimističkiji napravljen ovde) dakle ovako je optimistički izgledao čovek - budući Englez - od pre 2 500 godina u vreme osnivanja Persijskog carstva pod Kembisom i Kirom. To što je garotiniran jer je počinio verovatno neki delikt, neko svetogrđe, ne mora ništa da znači.

No comments: