Wednesday, March 04, 2009

Izbor iz dnevnika W deo

Izbor iz dnevnika Borislava Pekića W deo
(V deo Ovde)

SMRT, UZALUDNOST, KRUG

Apsurd je savršen krug. Ali od kruga vidimo samo deo lučne linije, pa nam se čini da ona ima smisla i da nekuda vodi.

Obećavajući krivu, u kojoj se ni prošli ni budući krug ne prepoznaje, vidimo duge prave i iza sebe i ispred sebe ...

01nebuch

Apsurd je nepodnošljiv za um, i bolan za osećanja. Skraćujemo svoje prave da bi ih, u krivljenju koje opažamo, sprečili u obrazovanju kruga. Jer, čak i kada krug ne priznajemo, duboko smo ga u sebi svesni …

Ponekad mislimo da je krug samo naznačen, da još nije opisan. Nadamo se da ga možemo sprečiti u zatvaranju. Varamo se. Ne možemo ga zaustaviti. Jer, on se već zaokružio. Ne jednom. Bezbroj puta. Svaka tačka, u kojoj smo, završetak je jednog kruga i početak drugog.

Prave i krive slobodne linije ne postoje. Postoje samo krugovi …

Strahujemo od krugova. Večnost zamišljamo kao krug. Smrt je krug. Ropstvo je krug. (Samice ne bi smele biti četvorougaone. Morale bi biti krugovi, kojima se pridaje moć da ubijaju.) Krug je simbol mira, ništavila, savršenstva, Boga, ponavljanja, a iznad svega – uzaludnosti.

Ali, uzaludnost nije besmislenost … Jer smisao je u – krugu.
(DNEVNIK, 1955.)

PRVI MAJ, AKROBATI, SSRNJ I ŠPANSKA ČIZMA

Pre podne. Revija trupa. (Volim vojničke marševe i parade, ne volim vojsku.) Stroj lutaka iz Andersenove bajke koji je napustio kasarnske rafove. Crvene i trobojne zastave. Hibridizirana lica u senci šlemova do usana.

(Niko to bolje nije radio od SS-a na Nirnberškim crnim revijama. A ipak se svi trude da dobro marširaju.) Zatim Sportske organizacije. SSRNJ. Pioniri. Preduzeća. Narodna masa u slobodnoj poplavi. Kraj. Jedno izgubljeno dete cvili u svetini …

Posle podne još jedan ulični cirkus. Na visini od dvadesetak metara, izmedju dva prozora, preko ulice, razapet je sjajan zrak u vidu čelične žice. Žica treperi. Ružičasta akrobatkinja sa ružičastim kišobranom pojavljuje se na jednom od prozora. Pored mene, devojka iz SSRNJ krcka bombone zubima.

Nemoguće je to krckanje opisati. (Nešto izmedju tučanja kamena i trčanja po šljunku.) Ružičasta mrlja akrobatkinje širi se po nebu. Ona se uspinje. U uspenju ima neveg religioznog. Gledaoci to osećaju. SSRNJ takodje, ali produžuje da grize bombone. (Sada joj u ustima pucaju kao prangije u zatvorenoj sobi.)

Akrobatkinja je stigla do naspramnog prozora. Pljeska se. Mažu joj pete. Konferansije objavljuje “Hodanje slepca.” SSRNJ gricka bombone. (Izgleda da ona i ne jede bombone, nego sopstvene zube.) Vezanih očiju, akrobatkinja oprezno pipa vazduh, otiskuje se.

Odnekud se čuje narodno kolo. Zurle i talambasi. Uvek te jebene zurle i talambasi. Tako je bilo i kad je 1867. Beograd predavan Knjazu Mihajlu. I onda se zurliralo i talambasiralo. (Horst Vesel je bila kratka pauza s germanskim zurliranjem i talambasiranjem.)

Akrobatkinja polaže nogu pred nogu, s prstima koje uvek dotiču petu. SSRNJ lomi bombone. (Kao gutač stakla, usta su joj puna srče.) “Zar se ovde više ništa neće dogoditi?” Pita glas sa omalovažavanjem.

Prolazi još nekoliko minuta, akrobatkinja posrće, tetura se, u vazduhu traži oslonac koga nema, i pada. Ćutke, bez protesta. (Dole nema mreže.) SSRNJ drobi bombone medju zubima. (Ne znam kako, to više nema poredjenja.) Bežim …

Uveče. “… da se proces izgradnje novog društva može smatrati tek onda punim, ako te institucije, pravni i drugi propisi postanu stvarna svojina gradjana, ako se useli u njihovu dušu, (Podvukao B. P.), i njihove navike … (Podvukao B. P.)” – (Borba, 1. Maj 1955.)

Šta to znači? Da poštovanje propisa postane navika, ili da se priviknemo na pokornost? Da nam pokornost postane druga priroda? … Duša koja bi bila ispunjena paragrafima, pristajanje na bazi uslovnog refleksa, san je svake državne organizacije. Ne da se o sistemu stvari gradjanin obaveštava, već da se on zna sam po sebi, da se podrazumeva.

Ideja medjusobnog prožimanja javnih i ličnih ustanova, nasuprot ideji prinudne simbioze, u najboljem slučaju demokratske sinhronizacije interesa, stara je i spontano nikla u Atini pre njenog rata sa Spartom. Živeti kroz državu i sa njom, ne mimo i protiv države, bio je način života atinskog polisa …

Država je bila čudesna Španska čizma, koju je Atinjanin bez opiranja na nogama nosio. On bez nje ne bi mogao da živi, ili bi mogao, ali bi takav život smatrao za varvarski …

Uostalom, nema ni doktrine, ni njene države, koja ne želi da postane Španska čizma koja se ne oseća … “Borbina” metafizika što se tiče poziva na dušu, postaje tako i razumljiva i opravdana …

Noću. Nesanica. Frans, “Ostrvo pingvina”. Titiri i Triblionci. Pavlović, “87 pesama”. Krv u klozetskoj šolji. Berdjajev, “Smisao istorije.” Rastavljanje čovekovog lika. Nema više čoveka. Čovek je iskidan u komade. Kao ona akrobatkinja od posle podne …
(Xa deo Ovde)

No comments: