Friday, October 31, 2008

O državi II deo

O državi (nastavak) iz raznih dela Borislava Pekića; priredila Ljiljana Pekić

Bogatstvo sveta je ograničeno. Ako je država bogata, građanin neizbežno mora biti siromašan. I obratno, naravno …
*****
Simeone, poštuj Boga dok je tvoj, i čuvaj se države dok tvojom ne postane.
*****
Država je veliko akcionarsko preduzeće. Svi moraju ponešto da ulože, ali i svi da dobiju. Svaki građanin ima pravo na dividende. Srazmerno uloženom kapitalu, naravno. Eto, to ja nazivam trezvenom državničkom formulom …
*****
Ako se ne buniš protiv zahteva države kad je u pravu, nećeš s njom izići na kraj ni kad nije. To su osnovni pojmovi dobrog poslovanja
*****
F. Bacon-lanscape

Pored bolesti i gladi, nezaposlenost, ako je hronična naročito, najgori je oblik ljudske degradacije i jedini za koji se krivica u potpunosti može pripisati državi.

U moralnom i psihološkom smislu, nezaposlenost je gora i od gladi, koju izaziva, i od bolesti so koje često dovodi, jer za bolest, pa ni za glad, ako nije posledica nezaposlenosti, ne moramo okrivljavati svoju nesposobnost i svoje nedovoljnosti.
*****
Istina je da je prva briga države vlastita zaštita, ali državu ne čini samo njena prošlost, već i njena sadašnjost, ne jedino u toj sadašnjosti, njene fabrike, njive, hoteli, šume, drumovi, grobovi i devizni računi, nego pre i iznad svega – njeni građani.
*****
Želimo da budemo sve slobodniji, ali pošto istovremeno hoćemo i da nam bude sve bolje, sve više se sa državom mirimo, sve više postajemo njeni robovi, jer jedino ona može učiniti da nam stvarno i bude bolje.
*****
Udružili smo se u čopor da nam bude bolje. Izabrali smo i najbolje pse da nas čuvaju. A evo, kradu nas upravo oni. Umesto vukova iz gore, ovce nam odnosi naš pas čuvar.
*****
Grčki polis, rudimentarni oblik antičke države, bio je i škola građanstva. On je formirao Grka, čoveka i građanina. On ga je učio moralu i pogledu na svet.

Danas bi svakog prisebnog čoveka užasnula vest da ga zajednica još uvek formira, i da je njegov društveni moral manje stvar njegove slobodne volje, a više vraćanje društvu – mere za meru.
*****
Moralne države nema. Istorija ne poznaje narod čije su ruke čiste.
*****
Kako se od nemoralnog čina, kojeg neguje i brani država, zaštiti moralnim postupkom?
*****
Efikasna država nema kad misliti u kategorijama prava i morala, o kojima s uspehom misle samo neefikasne. Ona je tvorevina, pored slučaja, pre svega uspešno odbranjenih interesa.

Njenim postupcima komanduje sebičnost. A kad se nesebičnom pokaže to je samo zato što se morala pogađati s tuđim, takođe sebičnim no jačim interesima.
*****
Oporezivanje alkohola i duvana taksom, kada se jednom uvede i ustali, sa svakim budžetom raste i zajedno sa benzinom, postaje bezmalo jedini permanentan izvor finansiranja sve skuplje države, zasnovan je na paradoksu da zajednica, zamišljena kao zaštitnik svojih pripadnika, ove mora trovati da bi preživela.
*****
Za funkcionisanje države podjednako je važno imati i reakcionare. S jedne strane zapošljavaju značajan deo državnog aparata, podrazumevajući i štampu, a s druge – ne moraju se zapošljavati.

No comments: