Tuesday, September 04, 2007

Ideje o komunizmu – 4. deo

Neke ideje o komunizmu iz raznih dela Borislava Pekića; izbor Ljiljane Pekić

To što su komunisti subjektivno verovali da čine dobro, ne iskupljuje ih za zlo koje su objektivno činili ili u njemu učestvovali ili ga čak i dopuštali.
*****
PainAko zahteva da se Nemci kao narod osećaju odgovorni za zločine svoje nacističke stranke, svoje istorije, logično je zahtevati od svih i sadašnjih i bivših komunista da se osećaju odgovorni za nedela svoje partije. Ne može se pripadati samo vrlimana, idealima, jednog pokreta. Onaj ko u Komunističku partiju sada ulazi, prihvata njenu istoriju, postaje za nju odgovoran kao da ju je lično pravio.
*****
I komunizam i fašizam kao ideje su večni, jer obe ideje izražavaju ono što je duboko u nama, našu žudnju za varvarskim oblicima života. U prvom slučaju duhovnim, u drugom fizičkim, a pored toga obe izražavaju naš primenjeni gregarski instinkt.
*****
Imali smo nesreću da otkrijemo zlo komunizma i sa njim se nismo pomirili, ali nismo očekivali da otkrijemo i zlo antikomunizma, pogotovu da se i sa njim pomirimo.
*****
Prva teza: Ja sam desničar i to nije sramota.
Druga teza: Ja nisam stvorio socijalizam i nisam dužan ni da ga rušim.
Treća teza: Tito je problem komunista. Moj problem je komunizam.
*****
Komunizam je samo visoki stepen racionalizacije istorijske promašenosti ljudske rase.
*****
U najvećem broju slučajeva u najdubljem sloju iskustva jednog komuniste naći će se nešto sasvim banalno, privrženost uspomeni na neku nepravdu, kojoj će tek naknadno racionalizacija, pod imenom dijalektičkog materijalizma dati ono opšte značenje.
*****
Komunizam potiče iz stomaka, stvarne ljudske potrebe za boljim životo, a nacizam iz mozga, fiktivne, intelektualne potrebe za višim redom, u kome se žudnja za moći pojedinaca usaglašava sa gregarskim nagonom naroda.

No comments: