Monday, December 12, 2022

TAMO GDE LOZE PLAČU CLX deo

 

TAMO GDE LOZE PLAČU CLX deo, Službeni glasnik, Copyright © Borislav Pekić

UCENA KAO STRATEGIJA

“… Samo u toku prošle godine Zapadna Nemačka izvezla je za 2 milijarde i 800 miliona maraka više robe nego što je uvezla. Na taj način ona je povećala svoj rezervni fond na 11 milijardi maraka …” (L. D. Politika 15. avgust 1955.) Osnovna koncepcija nemačke politike posle svakog izgubljenog rata je, izgleda, ucena. Ovo je već drugi put u ovom veku da opasnost od komunizma postane povod za prosperitet. Vajmarska Nemačka ucenjivala je Antantu boljševizmom. Podsdamska Nemačka Saveznike – Sovjetskom unijom. (Te dve pretnje ne treba brkati, nemaju ničeg zajedničkog.) … Sada Adenauer[1] listi opasnosti dodaje još jednu, koja Vajmar, nažalost nije koristio – on preti vaskrsom Nacionalsocijalizma. Ominozno podseća na krizu džepova koja je Republiku izručila Adolfu Hitleru. (Pruska je, u međuvremenu, nacizmu izručila politika Kominterne.) … S nemačkim nacionalnim dohotkom od 151 milijardu maraka, Englezi i Francuzi bi se zaista morali zapitati ko je stvarno dobio Drugi svetski rat? …


1.Konrad Hermann Joseph Adenauer (1876 – 1967) je bio nemački državnik koji je vodio Nemačku od kraja Drugog svetskog rata do jedne od najmoćnijih nacija u Evropi. Prvi kancelar Federativne republike Nemačke  (zvane Zapadna Nemačka) od 1949 do 193. Osnovao je partiju Hrišćanske demokratske unije, koja je bila koalicija katolika i protestanata koja je od 1946 dominirala nemačkom politikom. (Prim. prir.)

  

No comments: