Monday, May 31, 2021

Život na ledu L 255 deo

 

Život na ledu L 255 deo, Službeni glasnik, Copyright © Borislav Pekić

Četvrtak, 10. novembar 1983. godine.

Umetnost kao sinteza filosofije i života

Premise za odgovor na 13. Bratićevo pitanje. Ono glasi:

„Vi ste možda najbolje pokazali svojim knjigama koliko je savremena proza sinteza raznih nauka i disciplina. Za Besnilo sigurno je trebalo dosta traganja i čitanja. Ovim knjigama Vampirom  i Ikarom, Vi ste ispunili san filozofije o sintezi umetnosti i nauke. Slažete li se?“

Odgovor. Više bih voleo da ispunjavam san o njenoj sintezi sa životom, ali na jedan srećniji način i sa lepšim posledicama nego u Vampiru, Besnilu i Ikaru.

Pretpostavljao bih čak i san umetnosti da postane sastavni deo života makar ona sama pritom izgubila nezavisnost do koje mi je sada toliko stalo. Ali bih najviše voleo da se ispuni san života da nešto uistinu znači.

 

No comments: