Friday, February 26, 2021

Život na ledu L190 deo

 

Život na ledu L190 deo, Službeni glasnik, Copyright © Borislav Pekić

Ponedeljak, 26. septembar 1983. godine

Kanibalizam kao načelo istorije

Da bi jedna vrsta bila spremna na borbu o prevlast sa drugom, jedan rod sa drugim, jedan sistem sa ostalima, jedno mišljenje sa suprotnim, vrsta, rod, sistem, mišljenje, moraju tu bitku najpre dobiti sa sobom u svojim redovima.

Svakom spoljnjem ratu prethodi građanski. Svakoj spoljnoj pobedi, pobeda nad sebi sličnima. Svakoj gozbi van kuće, ručak u kući.

Borba za opstanak uvek je najžešća među jednakima, jer su najgori takmaci oni koji jedu iz istog čanka. Pre nego što zadobiju snagu za nadvladavanje neprijatelja, čovek mora savladati prijatelje.

Da bi se druga nacija porobila, prvo se mora porobiti vlastita. Istorija je ilustracija tog biološkog pravila, te prirodne šeme. Ona je zato bazično kanibalska.

 

No comments: