Monday, February 15, 2021

Život na ledu L181 deo

 

Život na ledu L181 deo, Službeni glasnik, Copyright © Borislav Pekić

Subota, 3. septembar 1983. godine.

Euforizam. (Beleška iz 1966. godine.)

Nastavljam pretresanje starih beležaka i rukopisa i pod datumom 1966. godine, ali bez meseca i dana, nalazim jednu zagubljenu belešku, koju sam nazvao, mesto aforizmi – „euforizmi“. Ona glasi:

Ko radi ne mora se bojati da će mu gazda ostati gladan.

U životu jednog naroda, godine ropstva računaju se dvostruko.

Od vas dvojice, u pravu sam ja.

Dželat je jedina osoba čiji mu klijenti ne žele uspeh.

 

No comments: