Thursday, February 11, 2021

Život na ledu L179 deo

 

Život na ledu L179 deo, Službeni glasnik, Copyright © Borislav Pekić

Utorak, 30 avgust 1983. godine

Propast dolazi sa Zapada (Beleška.)

Marksizam nije devijacija naše civilizacije. On je prirodan stadijum razvoja materijalističkih načela na kojima ona počiva od svog nastanka.

Iz toga proizilazi da su razlike između kapitalističkog i socijalističkog sveta površinske i prividne, a njihovi sukobi rođački, familijarni, pa prema tome i besmisleni.

Nekad sam patio od iluzija usled krize perspektive. Prave dubinske opasnosti za čoveka mahom su dolazile sa Zapada. Da spomenem racionalizam, analitizam, nauku, funkcionalizam, ekonomizam,

No comments: