Thursday, September 12, 2019

Zdrava bolest, Tamo gde loze plaču,

Zdrava bolest, Tamo gde loze plaču, 

 Službeni glasnik 2015, Copyright © Borislav Pekić 

 ZDRAVA BOLEST

 - Odakle si došao?
– Niodkud. Ja sam ovde.
 – Kako to da te nikad nisam sreo?
 – Nisam izlazio.

– Bio si bolestan?
– Ne, bio sam zdrav.
– Pa zašto nisi izlazio?
 – Pa zato. Zato što sam bio zdrav.

– A sada, zašto si sada izašao?
– Razboleo sam se. Sad sam kao i svi drugi, niko me neće primetiti.
- Šta bi se desilo da te primete?
– Proglasili bi me za zdravog.

– Je li to rđavo?
– Kako gde. U bolesnom svetu, svakako.
 – I šta bi sa tobom radili?
– Lečili bi me dok se ne bih i ja razboleo.

 – Ali, ti si već bolestan, zar nisi?
– Od svoje bolesti, da, samo oni hoće da bolujem od njihove …
(Klinički razgovori.)

No comments: