Monday, September 16, 2019

O izgubljkenosti, Tamo gde loze plaču,

O izgubljenosti, Tamo gde loze plaču, 

 Službeni glasnik 2015, Copyright © Borislav Pekić 

 O IZGUBLJENOSTI 

 Izgubljen je samo onaj ko je izgubio sebe. Sve ostalo može biti povraćeno ili zamenjeno. Jedino u sebi zaustavljen, ja sam nestao.

Zaustavljen u nečemu što je izvan mene, ma koliko me se ticalo, ma kako se sa tim identifikovao, odvijam se i dalje …

No comments: