Thursday, May 23, 2019

NAGRADA BORISLAV PEKIĆ ZA POEZIJU 2019. GODINE

NAGRADA BORISLAV PEKIĆ ZA POEZIJU 2019. GODINE 
koja se dodeljuje učenicima svih beogradskih gimnazija 
22. maj 2019. 

 Pristigla pesnička ostvarenja iz Beogradskih gimnazija pokazala su znatnu raznovrsnost koja se kretala od ispovednih lirskih tonova i emotivnih sanjarija do zanimljivih urbanih raspoloženja i prizora. Ipak je najveći domašaj ostvaren pesmom „Oči“ u kojoj vladaju tonovi dozrelih saznanja i objektivne pesničke imaginacije. Autorka prvonagrađene pesme je Dina Vučaj, učenica IV razreda Zemunske gimnazije. Iako ćemo njenu pesmu čuti u celosti, ukazao bih na posebne poetičke vrednosti ovih njenih stihova čija uravnotežena lirska gravitacija nosi univerzalni ton

 očima se prašta i trpi
i zanemi
i osvaja
i očima je istina koja se poklanja.

 Drugu nagradu ponela je Zvezdana Repac, iz II, Pete beogradska gimnazije sa pesmom „Seta“ iz koje zrači lep, intimistički ubedljiv lirski spektar protivurečnih raspoloženja čime iznenađuje jer se lako propinje do tonova ubedljivog tragizma. O tome svedoči završna refrenska strofa –

 Setom bejah uvek vođena,
U doba propasti sam rođena.
Hodam svaki bogovetni dan
K’o da život mi je samo san.

 Treća nagrada pripala je učeniku XIII beogradske gimnazije. Njegovo ime je Andrej Komazec, a pesma nosi naslov „Smog“ i svedoči o ubedljivo urbanom doživljaju sa zrelo naglašenom ironijom koja nudi spoj objektivne percepcije i skeptičkih saznanja čiji imperativ obećava da će mladi Andrej, možda, nastaviti svoj urbani put ka uspešnom razvoju. Evo početnih stihova pesme „Smog“ u kojoj je pesnički uspešno dat – negativno antropološki upriličen – tako bezličan, a tako opasan urbani fenomen –

 Noću, na mrkom, purpurnom nebu
Isijavaš sve nijanse
Koje si tokom dana oduzeo.
 Rugaš se …
Čini se na nijedan treptaj
 Neće učiniti da nestaneš.

 Iako nisu nagrađeni, pažnju zaslužuju i stihovi učenica koje su sve iz Pete beogradske gimnazije. a to su: Anđela Rodić, Emilija Tasić, i Andreja Alorić. Treba naglasiti da pesnički glasovi današnjih mladih beogradskih gimnazijalaca nagoveštava lepe stvaralačke perspektive ukoliko se njihovi talenti budu negovali i razvijali. To, naravno, neće zavisiti samo od pedagoške motivacije njihovih profesora, nego i od njih samih, pre svega
 22. maj, 2019.
  Mirko Magarašević

No comments: