Sunday, May 26, 2019

NAGRADE BORISLAV PEKIĆ ZA ESEJ 2019. GODINE

NAGRADE BORISLAV PEKIĆ ZA ESEJ 2019. GODINE 

Poštovana gospođo Pekić. prijatelji i poštovaoci Pekićevog dela, cenjene kolege, dragi učenici 

Zadovoljstvo mi je da podnesem izveštaj o rezultatima konkursa za Pekićevu nagradu u žanru esej. Ove godine na konkurs je stiglo 17 radova. To je nešto manje nego prethodnih godina, ali je kvalitet većine prispelih eseja na izuzetnom nivou. Zbog toga sam tražio i dobio saglasnost da pored tri nagrađena rada još tri pohvalimo što je takođe jedna vrsta priznanja darovitim učenicima.

 Prispele radove moguće je svrstati u dve osnovne grupe. Prvoj grupi pripadaju radovi koji tematizuju pitanja poetike određenih pisaca i njihovih dela. Tu pripadaju Pekić i njegovo delo Zlatno runo, Gete i Faust, Šekspir i Hamlet, Kami i Stranac, Andrić i romana Na Drini ćuprija, Sveti Sava i njegovo delo. U celini uzev, ti radovi pokazuju zavidnu zrelost u najboljim primerima i fakultetski nivo. Upravo tako.

 To se vidi u tumačenju različitih aspekata književne umetnosti od pitanja stvaralačkog postupka, tematike, jezika i stila do poniranja u najdublja značenja dela, odnosno filozofskih, etičkih i estetičkih problema. Drugoj grupi radova pripadaju eseji na slobodne teme, kao što su umetnost, naročito poezija, žanrovi i njihove odlike, problemi utora i autorstva, pitanja ljudske svesti i savesti, ali i teme koje se tiču savremenog života i budućnosti.

 Najpre navodim pohvaljene učenike i njihove radove. U toj kategoriji su rad
„Moć apsurda u delu Stranac Albera Kamija“ učenice Kristine Cvijetić, iz IV 6, Sedme gimnazije;
pa rad
„Zlo u Faustu i Hamletu“ učenice Jelisavete Milojević iz IV 3 Zemunske gimnazije
i konačno rad
„Dualizam istorijskog i imaginarnog u liku Mehmed-paše Sokolovića u romanu Na Drini ćuprija“ učenice Marije Simić iz IV 4 takođe Zemunske gimnazije. 200354137-001
 Konačno evo nagrađenih radova i učenika:

 Prvu nagradu dobio je esej „Tajna bez fleke (O jednom segmentu romana Zlatno runo gospodina Borislava Pekića“ učenika Simeona Perovine iz III 6 Gimnazije „Sveti Sava“.

 Drugu nagradu dobio je rada „Smrt autora“ učenice Maje Stanković iz IV 7 Trinaeste gimnazije 

Treću nagradu dobio je esej „Faustovska linija demonskog“ učenice Milice Grdinić iz IV 1 Zemunske gimnazije.

 Moje iskrene čestitke nagrađenima i pohvaljenim učenicima. Iskrene čestitke i njihovim profesorima. Sve ovo što konkursom radimo na slavu je klasika srpske književnosti Borislava Pekića čije ime služi i na čast Trećoj gimnaziji. Ova škola od tradicije i kulturnog značaja dodatno bi dobila na ugledu kada bi bila nazvana Pekićevim imenom. Ovo je moj predlog za razmišljanje.
 U Beogradu 22. maja 2019                                                Petar Pijanović

No comments: