Friday, March 29, 2019

MARGINALIJE I MORALIJE, DEO CCVI

MARGINALIJE I MORALIJE, DEO CCVI 

Izdavač © 2014 Službeni glasnik, Copyright © 1991 Borislav Pekić,. 

 SLOBODA 

 Ljudska sloboda je pakao alternativa, dilema i izbora. Prava sloboda je nemati izbora. Pakao nije ništa drugo do apsolutna sloboda, a đavo njen zatočnik još od sukoba sa Bogom.
 Kako upokojiti vampira 

 Najveća je sloboda u neznanju šta će biti.
 1999 

 Sloboda je iščezla. Svi radimo kao androidi, i to je u stvari prava tema Atlantide.
 *****
Ima jako malo ljudi koji žude za stvarnom slobodom savesti i za slobodnim duhom, koji su spremni da prihvate sve njene mučne posledice, ne samo pitanje izbora nego i posledice pogrešaka svoje vlastite slobode, takvih ljudi ima malo na svetu.
 Rađanje Atlantide 

 Šta je sloboda? Sloboda je biti u savezu sa sobom.
 *****
Koliko je štampa slobodna, vredi samo koliko je pametna. Ako nije, sloboda odmaže kaogod i neposlušnome detetu preterano razumevanje. Svaka je revolucija izašla iz slobode udružene s nepameću, koje na drugoj bandi nisu udarile na pamet udruženu s teškom kavaljerijom, no na tzv. tanano poimanje vremena.

 I svaka je, čim je nadvladala, zadržavajući nepamet, iz koje je nikla, najpre uškopila slobodu koju je proklamovala.
*****
Ko slobodu batinom ište, batinašku će i doneti.
 Zlatno runo 

 S reda ćete u svom gradu, ulici svojoj, u svojoj kafani, zateći osobu koja će vas pitati zašto ste nesrećni – pod uslovom da je sve ostalo u redu – šta vam još treba, jer imate novac, slavu, ugled, posed, bezbednost, zdravlje? Šta još kojeg vraga hoćete? Pokušajte da kažete da vam, pored svega što već imate (a i nemate, jer vam preko noći može biti uzeto) trebaju, recimo, i neke građanske slobode.

(Makar u građanskoj interpretaciji bile lažne, mi bismo ih napravili stvarnim, ako socijalizam uopšte ima nekog smisla.) Ne mnogo njih. I ne nove. Bar nekoliko povlastica iz Magna Carta Libertatum iz godine 1215. Niko vas neće razumeti.

Komunisti će vas gledati kao neprijatelja, neopredeljeni kao ludaka, prijatelji kao budalu. Jedino će vas ozbiljno uzeti policija. I najednom se, u narodu za koga ste čuli da je za slobodu tolike ratove vodio, nađete u položaju čoveka koji o slobodi ozbiljno može razgovarati jedino sa policajcima. *****
Sloboda je sistem uzajamnih dopuštenosti, gde su ograničenja i u najgorim despotijama i sama nužno ograničena. (U protivnom, režim ne bi funkcionisao. Da se ropstvo ostvari potreban je minimum slobode koju kao nagradu dobijate ako učestvujete u njenom oduzimanju drugima. U protivnom se nijedno poniženje ne isplati. Nekorumptivna Tiranija ugiba se usled pomanjkanja ljudskog goriva.) *****
 U zonu građanskog morala spada, razume se, i pitanje otpora. Ako za njega nema uslova na slobodi, onda je ta sloboda – robija.
 *****
Slobodni zatvorenici narodnih demokratija pitani su zašto se protiv ograničenja građanskih sloboda nisu bunili? Jednostavno je odgovoriti da ništa od toga nismo smeli učiniti, jer bi nas pogodile posledice koje nismo mogli ili hteli da rizikujemo, jer bi nas čekala robija. Battle Of Anghiari
 *****
 Dok smo van tamničkih zidova, pa makar i međ zidovima limitirane slobode totalitarizma, ili, u građanskim demokratijama u zarobljeništvu njenih personalnih ograničenja, važećih samo za nas, sličnih disciplinskoj kazni u okviru sudske, mi o slobodi ne mislimo.

A kad mislimo, činimo to povremeno i jedino u strogo definisanom polju tih ograničenja. Van njih se smatramo slobodnim, u prirodu, obim te slobode nikad ne zavirujući. Sloboda se prosto podrazumeva. Podrazumeva ma kakva da je, potpuna ili krnja, nesputana ili delimično suspendovana, opšta ili selektivna.

Pošto se o njoj bez izričitog povoda ne misli, sloboda koja se poseduje i upražnjava, ne doživljava se uopšte kao sloboda. Čulo se ima samo za njena ograničenja. Interes privlače zabranjene stvari, dopuštene se uzimaju kao same po sebi razumljive. Sloboda se opet zapaža tek kad je više nema.
 Godine koje su pojeli skakavci

No comments: