Thursday, August 02, 2018

MARGINALIJE I MORALIJE, DEO XXXVIII

MARGINALIJE I MORALIJE, DEO XXXVIII 

Izdavač © 2014 Službeni glasnik, Copyright © 1991 Borislav Pekić,. 

 ČUDO 

 Od čuda se ne zahteva da pomažu već da menjaju, a od onih najvećih ne da izopačuju sadašnjost već da razgrađujući je grade budućnost.
 Vreme čuda 

 Natprirodno ne postoji. Natprirodno je samo pojam za ono što se ne razume.
 Kako upokojiti vampira 

 Od čuda se ne ište da objašnjava nego da začuđuje.
 1999 

 Živimo u vremenu čuda, u kome je sve i moguće i nemoguće, zavisi s koje strane nešto posmatrate. Čovek je živ ili mrtav, zavisno posmatrate li ga s ove ili one strane groba. Socijalizam je živ ili mrtav, zavisno živite li u njemu ili ne. Ako živite, polazi li vam to za rukom dobro ili rđavo; ako ne živite, kako živite tamo gde ga nema.

Vreme čuda obiluje čudnim savetima kako da se neugodna izbegnu, ugodna usavrše. Neka se tiču politike od koje žive samo političari, a svi se mi drugi snalazimo.
  Sabrana pisma iz tuđine 

 ĆUTANJE 

 Ćutanje je teže od laži, jer čak i najveća laž podrazumeva ma i najmanju meru istine, a ćutanje čak i nju ignoriše.
 Život na ledu 1983/84 

 DELO 

 Dela prestaju da budu naša u trenutku kada ih počinimo, a mi opet stičemo onaj deo nevinosti koji smo u njih utrošili.
 Graditelji 815

DEMOKRATIJA 

 Demokratija je smatrala da je dovoljno staviti čovečanstvo u skamije, pa da ljudi glasaju za kasapina koji se kandidovao za predsednika republike. Opšte pravo glasa i jednako obrazovanje za sve – te magične formule parlamentarizma postale su danas isto tako neukusne i demodirane kao šlageri Maurice Chevalier. Bez selekcije, metodično izvedene, nećemo nikad dobiti intelektualce. Samo večite đake!
 *****
Demokratski shvaćena država je suma pojedinačnih volja dobijena putem njihovog izbornog izražavanja. Tako simbolično dobijena opšta volja, koja nije ni opšta, jer joj nedostaje saglasnost, ni volja, jer je podređena umesto da podređuje, isto je tako pogodna da ispolji opštu pokvarenost kao i da sakrije svoju vlastitu.

Čak i njene demokratske mogućnosti su neobično uzane, jer se narodna volja pre izražavanja prethodno svodi na volju užih grupa, a ona na volju najužih interesa, pa čoveku nije teško da između dve budale ili dva nitkova izabere po nagonu onog koji odgovara njegovom vlastitom nitkovluku ili gluposti.
 Političke sveske 

 Od takozvanih demokratskih blagodeti, imamo zasad samo korupciju i svađe.
 Zlatno runo 

 Suština demokratije je u pravdi, nije u funkcionalnosti. Najpre treba pravdu zadovoljiti, a tek posle videti kako će ona najefikasnije funkcionisati. Ako se od funkcije pođe – otvaraju se vrata svakoj nepravdi. Po toj logici bi onda i kazneni sistem trebalo menjati.

Napustiti načelo pravde i preuzeti i ovde načelo – funkcionalnosti. Umesto da se delikti kažnjavaju prema stepenu i vrsti krivice – sve krivce bi jednostavno trebalo umlatiti, jer je to očigledno najfunkcionalnije rešenje.
 *****
Kome smeta „formalna“ demokratija, smeta mu zapravo – prava. Ko se poziva stalno na duh zakona, želi da ga zaobiđe, želi da zaobiđe njegovo slovo.
 Život na ledu 1983/84 

 Demokratije ne trpe heroizam. Demokratije se plaše heroja.
 Tamo gde loze plaču

No comments: