Wednesday, January 24, 2018

ODLOMCI DNEVNIKA, DEO CCLLXI

ODLOMCI DNEVNIKA, DEO CCLLXI 

Copyright © 2014 Službeni glasnik, Copyright © 1991 Borislav Pekić 

Ponedeljak, 26. septembar 1983. godine.
Kanibalizam kao načelo istorije. 

Da bi jedna vrsta bila spremna na borbu o prevlast sa drugom, jedan rod sa drugim, jedan sistem sa ostalima, jedno mišljenje sa suprotnim, vrsta, rod, sistem, mišljenje, moraju tu bitku najpre dobiti sa sobom u svojim redovima. Svakom spoljnjem ratu prethodi građanski. Svakoj spoljnoj pobedi, pobeda nad sebi sličnima.

Svakoj gozbi van kuće, ručak u kući. Borba za opstanak uvek je najžešća među jednakima, jer su najgori takmaci oni koji jedu iz istog čanka. Pre nego što zadobiju snagu za nadvladavanje neprijatelja, čovek mora savladati prijatelje. 0816grec
 Da bi se druga nacija porobila, prvo se mora porobiti vlastita. Istorija je ilustracija tog biološkog pravila, te prirodne šeme. Ona je zato bazično kanibalska.

No comments: