Tuesday, January 09, 2018

ODLOMCI DNEVNIKA, DEO CCLL

ODLOMCI DNEVNIKA, DEO CCLL 

Copyright © 2014 Službeni glasnik, Copyright © 1991 Borislav Pekić 

Subota, 3. septembar 1983. godine.
Euforizam. (Beleška iz 1966. godine.) 

Nastavljam pretresanje starih beležaka i rukopisa i pod datumom 1966. godine, ali bez meseca i dana, nalazim jednu zagubljenu belešku, koju sam nazvao, mesto aforizmi – „euforizmi“. Ona glasi:

Ko radi ne mora se bojati da će mu gazda ostati gladan. 9delaroc
 U životu jednog naroda, godine ropstva računaju se dvostruko.

Od vas dvojice, u pravu sam ja.

Dželat je jedina osoba čiji mu klijenti ne žele uspeh.

No comments: