Friday, February 17, 2017

ODLOMCI DNEVNIKA, deo LXXX

ODLOMCI DNEVNIKA, deo LXXX 

Copyright © 2014 Službeni glasnik, Copyright © 1991 Borislav Pekić

 Četvrtak, 31. mart 1983. godine
Pseudograđanska klasa. Smrt i vaskrsenje građanske klase. (Osnova za esej nastavak.)

 Tu postoji još jedan nastavak iz stvarnog Dnevnika, koji je za Književnost isključen, ali nije od interesa za ono što sad imam povodom toga da kažem.

Sada nakon više od 15 godina, jedva da imam šta da promenim što se tiče umiranja stare građanske klase, koje se nastavlja i koje je gotovo već završeno. Završeno u pogledu onih formi građanske klase koje ja još uvek pamtim.

Ono što imam da dodam, odnosi se na rađanje jedne nove građanske klase, nipošto kaste kao što su želeli izvesni kritičari socijalizma i to sa leve strane, još onda dok su ti kritičari kao disidenti držali da socijalizmu ima spasa, da postoji zapravo ovde samo njegova revizija u jednom negativnom desnom obliku, ali da je srce, srce socijalizma, ostalo levo i progresivno, dakle jedna građanska klasa u onoj istoj klasnoj socijalnoj formi u kojoj je ona umirala.

Izmenili su se samo izvesni psihološki uslovi, izvesni misaoni uslovi postojanja te klase i njen pogled na svet. Ova klasa se rađa u proletersko-socijalističkoj stvarnosti, jedne proletersko-socijalističke države, bar po dogmi ako ne i u realnosti, rađa se u stvari socijalno od ostataka razorene stare građanske klase i nižih socijalnih slojeva, koji je neprestano u svojoj borbi za opstanak snabdevaju sve novim i novim količinama ljudskog materijala.

Međutim razlika između idealnih formi izumrle, ili umiruće još uvek stare građanske klase i realnih formi ove nove veoma su velike i one su u prvom redu na jednom duhovnom planu, ali to i ne začuđuje s obzirom na poreklo ove nove građanske klase.

Ona je stvorena od razorenih ostataka stare građanske klase, od onih ostataka u kojima su pravila igre, načela duhovna, izvesne više vrednosti opstanka nezavisno od ekonomskih uslova već bile u potpunom truljenju, tako da je nova građanska klasa od stare dobila samo otpatke ideja, negativnu stranu ideja, i ono što je i staru građansku klasu kvalifikovalo kao jedan negativan istorijski oblik.

 Od sveže krvi, od onih koji su se dizali i koji se dižu iz novih socijalnih, odnosno nižih socijalnih sredina ne može se ništa vredno dobiti osim vitaliteta, osim da se uspe po svaku cenu. 403delac
 Tako se stvorila nova građanska klasa koja se od stare razlikuje socijalno po tome, između ostaloga naravno, što je stara posedovala sredstva za proizvodnju, a druga ta sredstva ne poseduje, ali ih u punoj meri iskorišćava u lične svrhe kao da su njena.

A to je samo jedan momenat sličnosti i razlika između te dve klase. Drugi se bazira na ovome što sam rekao, na velikoj moralnoj razlici shvatanja građanstva nekada i sada, moralnoj razlici između ideja građanske klase nekada i sada, i između onog ukupnog dejstva što ga je građanska klasa imala na istoriju nekada i što je ova nova pseudo-građanska klasa ima danas.Ova nije kadra da stvori neki vlastiti moral kao što ga je stvorila ona stara, ma šta čovek o njemu mislio, ona je kadra samo da koristi negativne strane starih morala i da nalazi alibije za svoje ukupno dejstvovanje. Ona nije u stanju da stvori novu filosofiju, kao što je stvarala stara.

Ona je u stanju i kadra samo da koristi izvesne aspekte mnogobrojnih filosofija koje joj stoje na raspolaganju u jednom jedinom naporu i sa jednom jedinom svrhom da sebi obezbedi materijalnu prevlast.

Po formi kadikad možda i slična, po duhu ona je karikatura stare građanske klase. U odnosu na političku stvarnost u kojoj živi ona je kompromiterska. U odnosu na duhovnu stvarnost ona je ravnodušna. U odnosu na materijalnu stvarnost ona je eksploatatorska. U odnosu na moralnu stvarnost ona je destruktivna.

6 comments:

Ratimir Vujačić said...

"U odnosu na političku stvarnost u kojoj živi ona je kompromiterska." - Извињавам се, да ли можда стоји у оригиналу компромиСерска ? Иначе су анализе генијалне - нико други ни приближно ништа слично није радио.Као уосталом ни сада.

Ratimir Vujačić said...

Наравно, поздрављам госпођу Љиљану уз велику захвалност на Вашем раду.

(published by Ljiljana Pekić) said...

Dragi Ratimire,
pre svega hvala na javljanju i na pozdravima. Imate potpuno pravo ovo je bila greška u kucanju. Duvno je kada vidim da neko pažljivo čita ovaj blog s razumevanjem i pažnjom. Sve što je Pekić pisao ima određenu težinu, pa bez obzira da li se radi o romanima, dnevnicima ili korespondenciji. Uvek su tu njegova razmišljanja i rasmatranja raznih aspekata života, morala, politike koji podstiču na razmišljanja.
Srdačno Vas pozdravljam.

(published by Ljiljana Pekić) said...
This comment has been removed by the author.
Ratimir Vujačić said...

Читамо госпође Љиљана, ми смо Пекићеви ђаци. Имамо од кога да научимо.

(published by Ljiljana Pekić) said...

Dragi Ratimire,
Kada tako kažete meni je puno srce. Ja znam da Pekić to zaslužuje, ali je lepo kada se čovek u to uveri. Samo nastavite, isplatiće se to kasnije stostruko.
Srdačan pozdrav.